Zasady doboru i konstrukcji urządzeń iskrobezpiecznych

KURS

Stacjonarnie lub do wyboru również w formie on-line (w czasie rczeczywistym)

ZASADY DOBORU I KONSTRUKCJI URZĄDZEŃ ISKROBEZPIECZNYCH
 

Kurs przeznaczony jest dla konstruktorów oraz producentów urządzeń  iskrobezpiecznych i jest ukierunkowane na zapoznanie uczestników z wymaganiami dotyczącymi zasad stosowania i projektowania urządzeń iskrobezpiecznych.

W trakcie kursu zostaną poruszone kwestie zagadnień prawnych i doboru wymaganego poziomu zabezpieczeń do zagrożenia w przewidywanym miejscu instalacji urządzenia. Przedstawione zostaną aspekty praktyczne i rozwiązania konstrukcyjne urządzeń w wykonaniu Ex i sposoby analizy konstrukcji urządzeń oraz zasady tworzenia dokumentacji certyfikacyjnej wyrobu. Słuchacze dowiedzą się jakich błędów unikać w trakcie projektowania wyrobów, co pozwoli na znaczne skrócenie procesu certyfikacji oraz uniknięcie zwiększenia kosztów, jakie mogą się pojawić w przypadku konieczności zmiany konstrukcji urządzenia na etapie badań.

 Program: 

  • zagadnienia prawne,
  • analiza zagrożenia wybuchowego w przewidywanym miejscu użytkowania, (strefie/wyrobisku) a wybór poziomu zabezpieczenia i zestawu norm niezbędnych do spełnienia,
  • zasady konstrukcji elektrycznej i mechanicznej, analiza stanów awaryjnych, elementy zapewniające iskrobezpieczeństwo, współpraca z obwodami zewnętrznymi urządzeń (iskro- i nie iskrobezpiecznymi), dokumentowanie wyrobu,
  • wykonanie prototypu, proces certyfikacji w wybranej jednostce notyfikowanej, dokumentacja certyfikacyjna,
  • dokumentacja dla użytkownika.

 

Organizacja:

  • Kurs trwa 2 dni i obejmuje wykłady teoretyczne oraz dyskusję.
  • Każda ze zgłoszonych osób zostanie odpowiednio wcześniej poinformowana o ustalonym terminie kursu.
  • Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończonym kursu.

 

Planowany termin kursu: II półrocze 2021 r.
Kolejny termin zostanie ustalony po zebraniu grupy.

Cena: 780,00 zł. od osoby (zwolnione z VAT).

 

Karta zgłoszenia

 

Kontakt: mgr inż. Bogna Kobylińska, tel. +48 32-259-26-17, +48 32-259-26-04, e-mail: bkobylinska@gig.eu

 

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w górnej zakładce strony.