Nabór kandydatów

Śląskie Środowiskowe Studium Doktoranckie prowadzi nabór na

oraz na studia doktoranckie (zaoczne płatne) w zakresie:

  • zrównoważonych technologii energetycznych i środowiskowych
  • górnictwa i geologii inżynierskiej

O przyjęcie na studia doktoranckie mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł magistra lub magistra inżyniera. Preferowane jest wykształcenie techniczne.

Kandydaci na studia doktoranckie powinni złożyć w siedzibie Studium następujące dokumenty:

1. list motywacyjny,

2. kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich,

3. CV,

4. 2 fotografie legitymacyjne,

5. kserokopię dowodu osobistego.

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Termin składania dokumentów do 25 września 2018 r.

Miejsce składania dokumentów:

Główny Instytut Górnictwa
Centrum Szkoleniowo-Informacyjne
40-166 Katowice
Al. Korfantego 79/wysoki budynek GIG/
p. 114, 125