Azbest dla studentów 2014

SZKOLENIA DLA STUDENTÓW KIERUNKU BUDOWNICTWO W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA I USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST.
 

Szkolenia w ramach zadań wynikających z „Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032” przewidziane dla studentów kierunku budownictwo, organizowane na terenie Polski w szkołach wyższych.

Zasadniczym celem szkolenia będzie zapoznanie uczestników szkolenia z „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu”, problematyką dotyczącą skutków zdrowotnych spowodowanych ekspozycją na pył azbestowy, pogłębienie wiedzy w zakresie aktualnego stanu prawnego dotyczącego gospodarki odpadami zawierającymi azbest, z zasadami bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

Młodzi ludzie, studenci kierunku budownictwo - wyższych uczelni, którzy niebawem wejdą  na rynek pracy, w swojej przyszłej pracy zawodowej niejednokrotnie spotkają się z tym, tak popularnym niegdyś materiałem budowlanym. Stąd wiedza o skutkach zdrowotnych związanych z nieprawidłowym jego usuwaniem będzie im niezbędna.

Dodatkową korzyścią dla uczestników, będzie możliwość uzyskania zaświadczeń uprawniających do nadzoru i prowadzenia prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r.

W ramach projektu przeszkolonych zostanie 425 studentów.

W chwili obecnej zainteresowanie współpracą wyraziły następujące uczelnie:

  • Politechnika Śląska w Gliwicach,
  • Politechnika Białostocka,
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach,
  • Politechnika Lubelska,
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu,
  • Politechnika Warszawska Wydział w Płocku.   

 Formuła szkolenia obejmować będzie część teoretyczną jak również praktyczną, w której uczestnicy wykonywać będą ćwiczenia w podziale na grupy.
 

Program
 

Uczestnikom zapewniamy materiały szkoleniowe oraz piśmienne, jak również catering.

Wykładowcami będą: dr inż. Jacek Grabowski oraz dr inż. Krystian Kadlewicz – wieloletni pracownicy Głównego Instytutu Górnictwa, specjaliści z tematyki objętej szkoleniem.

Terminy: cykl 17 szkoleń podzielony zostanie na 2 etapy.
Szkolenia w pierwszym etapie odbywać się będą na przełomie maja i czerwca 2014 r.
Drugi etap szkoleń zaplanowany został natomiast na koniec października 2014 r.
 

Harmonogram
 

Szkolenia dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki w ramach zadań wynikających
z "Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032".