Zdobądź zawód z przyszłością - audytora energetycznego

„ZDOBĄDŹ ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ -  AUDYTORA ENERGETYCZNEGO”
 

Projekt skierowany jest do pracujących  i/lub zamieszkałych na Śląsku osób, posiadających wykształcenie wyższe magisterskie.

Celem projektu jest nabycie umiejętności zawodowych w zakresie przeprowadzania audytów energetycznych budynków oraz przygotowanie 160 osób do egzaminu państwowego. W ramach projektu finansowane jest jednokrotne podejście do egzaminu państwowego. 

Projekt „ZDOBĄDŹ ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ -  AUDYTORA ENERGETYCZNEGO” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII,
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

 

Więcej informacji na oficjalnej stronie projektu: www.audytorenergetyczny.gig.eu