Akademia Zrównoważonego Rozwoju

AKADEMIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
 

Akademia Zrównoważonego Rozwoju przeznaczona jest przede wszystkim dla naczelników wydziałów, kierowników referatów i jednostek organizacyjnych administracji publicznej, a także pozostałych pracowników zajmujących się szeroko rozumianą tematyką zrównoważonego rozwoju.

Celem AZR jest zapoznanie słuchaczy z problematyką kształtowania systemowych zmian w programowaniu i zarządzaniu środowiskiem. Jest to projekt innowacyjny, traktujący tematykę zrównoważonego rozwoju kompleksowo, co sprawia, że ma wymiar uniwersalny, odpowiadający na potrzeby pracowników administracji
w całym kraju.

Akademia Zrównoważonego Rozwoju jest dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – w związku z tym udział w zajęciach jest dla uczestników bezpłatny!
 


 

Więcej informacji na oficjalnej stronie projektu: www.azr.gig.eu