studia-podyplomowe-katowice-slask-mba

Studia Podyplomowe oparte na strukturze MBA 2021

Dla kogo?

 • Obecnych i przyszłych menadżerów różnych szczebli przedsiębiorstw i organizacji sektora publicznego.
 • Właścicieli firm, którzy chcą skonfrontować stosowane przez siebie praktyczne rozwiązania z innymi podejściami.
 • Absolwentów ekonomii i zarządzania, którzy pragną odświeżyć wiedzę, poznać najnowsze trendy i poprawić swoją pozycję na rynku pracy.
 • Absolwentów innych kierunków studiów, pragnących uzupełnić swoją wiedzę w zakresie zarządzania.

Jakie korzyści?

 • Wszystkie zajęcia realizowane po polsku.
 • Nabycie kompleksowej wiedzy dotyczącej różnych aspektów zarządzania przedsiębiorstwem.
 • Duży nacisk na umiejętności praktyczne.
 • Wymiana doświadczeń i nawiązywanie kontaktów biznesowych.
 • Motywacja do dalszego samodzielnego rozwoju.
 • Dwujęzyczne (polskie i angielskie) świadectwo ukończenia studiów podyplomowych sygnowane przez Szkołę Główną Handlową z Warszawy.
 • Oszczędność czasu i pieniędzy.

Jak długo trwają studia?

 • Studia realizowane są w języku polskim.
 • Studia trwają 2 semestry, w sesjach sobotnio-niedzielnych, raz w miesiącu, (w wyjątkowych sytuacjach dwa razy w miesiącu).
 • W ramach opłaty uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i książki.
 • Program studiów obejmuje 160 godzin wykładowych i ćwiczeń (10 zjazdów).
 • Warunkiem ukończenia studiów jest pisemne zaliczenie poszczególnych bloków tematycznych.
 • Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej.
 • Kolejna, planowana XXXII edycja: marzec 2021 – marzec 2022 (nabór od stycznia 2021).
 • Zajęcia odbywają się hybrydowo czyli drogą on-line (zdalnie), za pośrednictwem dedykowanej platformy edukacyjnej, dającej możliwość interaktywnego uczestnictwa w zajęciach, a po zmianie przepisów MNiSW – stacjonarnie (dla chętnych istnieje możliwość kontynuacji nauki on-line).

Program studiów.

 • Wykłady inauguracyjne – Prorektor, Dziekan
 • Wprowadzenie do zarządzania, Zachowanie organizacyjne – prof. Piotr Płoszajski, dr Bartosz Majewski
 • Analiza danych w zarządzaniu, Prawo Gospodarcze – prof. Wioletta Wróblewska, dr Marcin Gorazda
 • Ekonomia menedżerska, Rachunkowość finansowa – dr Bogusław Czarny, prof. Anna Karmańska
 • Systemy informacyjne w zarządzaniu, Rachunkowość zarządcza – dr Konrad Kobylecki, prof. Anna Karmańska
 • Zarządzanie działalnością operacyjną, Zarządzanie marketingowe – dr Bartosz Grucza, dr Lidia Danik
 • Zarządzanie finansowe, Zarządzanie zasobami ludzkimi – prof. Jacek Grzywacz, dr Tomasz Rostkowski
 • Podejmowanie decyzji, Logistyka – dr Przemysław Szufel, prof. Krzysztof Rutkowski
 • Zarządzanie strategiczne, Zarządzanie międzynarodowe – prof. Grażyna Leśniak-Łebkowska, dr Anna Masłoń-Oracz
 • Otoczenie międzynarodowe, Zarządzanie procesami – prof. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, dr Sylwester Gregorczyk
 • Negocjacje – dr Sławomir Winch

Wymagane dokumenty.

 • Odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej.
 • 2 zdjęcia legitymacyjne.
 • Zaświadczenie o stażu pracy (wymagany roczny staż) i zajmowanym stanowisku.
 • Kwestionariusz osobowy, podanie do rektora SGH o przyjęcie na studia.
 • Umowa pomiędzy uczestnikiem a GIG dotycząca zasad finansowania.

Cena.

Całkowity koszt studiów wynosi 8.100 zł (możliwość opłaty w 2 lub 10 nieoprocentowanych ratach).

Kontakt.

mgr Dorota Lorenc
32-259-2604 lub 32-259-2233
dlorenc@gig.eu

Termin

29 paź 2022 - 17 cze 2023

Koszt

8.100 PLN

Lokalizacja

Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
REJESTRACJA
Skip to content