studia-podyplomowe-katowice-slask-mba

Zarządzanie funduszami europejskimi w latach 2014-2020

Dla kogo?

Studia te są kontynuacją dotychczas przeprowadzonych dziesięciu edycji Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektem w Ramach Funduszy Europejskich i siedmiu edycji Podyplomowych Studiów Zarządzania Środkami Europejskimi.

W jakim celu?

Przed Polską otwiera się właśnie ostatnia szansa na wykorzystanie znacznych środków europejskich. W latach 2014-2020 polscy beneficjenci będą mogli sięgnąć po ponad 300 mld zł z funduszy strukturalnych. Jednocześnie Unia Europejska podnosi znacznie wymagania i standardy związane z wykorzystaniem tych środków w porównaniu do poprzedniego okresu 2007-2013 (zorientowanie na rezultaty, koncentracja, rezerwa wykonania, wyższe standardy monitorowania i ewaluacji). Wprowadzane są również zupełnie nowe instrumenty i mechanizmy dotowania przedsięwzięć rozwojowych (np. zintegrowane inwestycje terytorialne, nowe formy i szerszy zakres stosowania instrumentów zwrotnych). Zmieniany jest także układ i zakres oferowanego wsparcia w ramach nowych programów operacyjnych. Pojawiają się nowe wymagania, ale i nowe, wielkie możliwości.

Podyplomowe Studia „Zarządzania funduszami europejskimi w latach 2014-2020” pozwolą słuchaczom –  na zdobycie:

 •   unikalnej wiedzy „z pierwszej ręki” na temat źródeł i sposobów pozyskiwania środków na różne typy projektów w latach 2014-2020,
 •   wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie aplikowania, realizacji oraz ewaluacji projektów w perspektywie finansowej 2014-2020.

Wiedza w zakresie funduszy europejskich oraz nabyte umiejętności dotyczące praktycznego zarządzania zewnętrznymi źródłami finansowania pozwolą nie tylko na efektywne wykonywanie zleceń dotychczasowego pracodawcy, ale też umożliwiają podjęcie własnych inicjatyw w tej sferze. Oferowana znajomość szczegółowych procedur rządzących finansowaniem zewnętrznym, w tym przy wykorzystaniu funduszy europejskich, jak również umiejętności identyfikowania obszarów wymagających wsparcia powinny umożliwić wykonywanie zadań związanych z pozyskiwaniem, monitoringiem i ewaluacją projektów finansowanych ze środków unijnych.

Wykładowcy.

Wykłady i praktyczne warsztaty prowadzone są przez pracowników naukowo-dydaktycznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz praktyków programowania i zarządzania funduszami europejskimi, w tym m.in. ekspertów: 

 • Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, 
 • Urzędu Zamówień Publicznych,
 • organizacji pozarządowych,
 • instytucji związanych z funduszami europejskimi.

Organizacja studiów.

 • program studiów obejmuje 160 godzin – 10 zjazdów weekendowych,
 • studia trwają 2 semestry
 • zajęcia prowadzone będą w salach Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach przy Placu Gwarków 1, w godzinach od 9:00 do 17:00 z przerwą na obiad.

Wymagane dokumenty.

 • odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
 • 2 zdjęcia legitymacyjne,
 • kwestionariusz osobowy, 
 • podanie do Kierownika Studiów o przyjęcie na studia, 
 • umowa pomiędzy uczestnikiem, a GIG dotycząca zasad finansowania.

Tryb naboru i terminy.

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.

Kierunek zawieszony.

Kontakt.

mgr inż. Bogna Kobylińska
32-259-2604
bkobylinska@gig.eu

Termin

01 czerwca 20
Zapytaj o nowy termin

Koszt

6.500 PLN

Lokalizacja

Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
REJESTRACJA
Skip to content