Przedsiębiorczość akademicka

Centrum Szkoleniowo-Informacyjne GIG w latach 2011-2012 r. organizowało bezpłatne szkolenia w zakresie przedsiębiorczości dla studentów i kadry naukowej uczelni pt.:   „WIEDZA SZANSĄ NA SUKCES” Projekt współfinansowany był ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”.

Dla kogo?

Projekt obejmował przeszkolenie łącznie 100 studentów oraz przedstawicieli kadry naukowej uczelni  zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w tym w formie spółek spin-off lub spin-out.

W jakim celu?

Celem projektu było upowszechnienie w środowisku akademickim wiedzy z zakresu szeroko pojętej przedsiębiorczości oraz przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Program szkolenia.

Planowane szkolenia obejmowały cztery bloki tematyczne:

Blok I : Zakładamy firmę – krok po kroku, w tym tematyka taka jak:

 • Co należy przemyśleć przed rozpoczęciem działalności
 • Proces planowania – podejście praktyczne
 • Biznes plan
 • Uruchomienie działalności – pierwsze działania

Blok II: Zarządzanie strategiczne nowo-powstałą firmą, w tym tematyka taka jak:

 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Fundusze Unii Europejskiej oraz inne poza finansowe instrumenty wsparcia
 • Finanse dla niefinansistów
 • Biznes plan – warsztaty

Blok III : Umiejętności społeczne i menedżerskie, w tym tematyka taka jak:

 • Marketing i analiza strategiczna
 • Komunikacja, negocjacje w biznesie
 • Motywacja w biznesie

Blok IV: Spółki Spin-out, Spin-off, w tym tematyka taka jak:

 • Prawne podstawy działalności spółek spin-out i spin-off
 • „Nam się udało” spotkania z przedstawicielami społek spin-out i spin-off

Program obejmował 48 godzin wykładowych.

W trakcie trwania projektu uczestnicy opracowali biznes plany dla planowanych przedsięwzięć.

Organizacja szkolenia.

 • Uczestnictwo w szkoleniach było bezpłatne.
 • Uczestnicy otrzymali przygotowany specjalnie na potrzeby projektu podręcznik, oraz po ukończeniu szkolenia stosowny certyfikat.
 • Zajęcia obejmowały 12 spotkań, dwa razy w tygodniu od godziny 15.00 do godziny 18.00.
 • Szkolenia odbywały się na terenie uczelni w 20 osobowych grupach.
  W trakcie zajęć zapewniony został catering.
 • Nabór prowadzony był do czerwca 2011 r., natomiast zajęcia rozpoczynały się w październiku 2011 r.

Wyniki.

W październiku 2012 r. przeprowadzono telefoniczne badanie ankietowe, mające na celu wskazanie stopnia wykorzystania wiedzy nabytej przez uczestników, w trakcie trwania projektu. Wyniki przedstawione zostały w załączonym pliku: wyniki.

Skip to content