ochrona-przed-promieniowaniem-jonizujacym-kurs

Promieniotwórczość wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi

Zapraszamy do udziału w szkoleniu w tematyce promieniotwórczości wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi w świetle nowej Dyrektywy 51/2013 EURATOM oraz aktualnego Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Dyrektywa 2013/51/Euratom.

W październiku 2013 roku, Komisja Europejska uchwaliła Dyrektywę 2013/51/Euratom, określającą wymogi dotyczące ochrony zdrowia ludności w odniesieniu do substancji promieniotwórczych występujących w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Jej zapisy znalazły się w obowiązującym od 28 listopada 2015 r.  Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, którego wymagania dotyczą wszystkich ujęć wód pitnych w Polsce.

Rozporządzenie.

Rozporządzenie, o którym mowa określa:

 • wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagania bakteriologiczne, fizykochemiczne oraz organoleptyczne;
 • sposób oceny przydatności wody;
 • minimalną częstotliwość badań wody i miejsca pobierania próbek wody do badań;
 • zakres badania wody;
 • program monitoringu jakości wody;
 • sposób nadzoru nad materiałami i wyrobami stosowanymi w procesach uzdatniania i dystrybucji wody;
 • sposób nadzoru nad laboratoriami wykonującymi badania jakości wody;
 • sposób informowania konsumentów o jakości wody;
 • sposób postępowania przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przypadku, gdy woda nie spełnia wymagań jakościowych.

Program kursu.

 • Podstawowe informacje o promieniowaniu jonizującym w odniesieniu do wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi.
 • Nowe zapisy i wymagania wynikające z Dyrektywy 51/2013 Euratom i rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
 • Wymogi i ograniczenia stosowanych metod badawczych w kontekście zasad prowadzenia monitoringu wód pitnych pod kątem zawartości nuklidów promieniotwórczych.
 • Wyniki badań promieniotwórczości wód przeznaczonych do spożycia, przeprowadzonych na terenie województwa śląskiego.
 • Proponowany system monitoringu.

Wykładowcy.

Zajęcia prowadzą specjaliści Śląskiego Centrum Radiometrii Środowiskowej im. Marii Goeppert-Mayer.

Organizacja kursu.

 • Kurs trwa 1 dzień i obejmuje szkolenie teoretyczne.
 • Termin kursu ustalony zostanie po zebraniu co najmniej 15 osobowej grupy uczestników. 
 • Każda ze zgłoszonych osób zostanie poinformowana o zakwalifikowaniu do udziału w kursie.
 • Każdy uczestnik kursu otrzymuje materiały szkoleniowe i stosowne zaświadczenie ukończenia kursu.
 • Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00 i prowadzone są w salach wykładowych Zespołu Edukacji i Szkoleń GIG.

Kontakt.

mgr inż. Beata Wójcik
32-259-2617 lub 32-259-2422
bwojcik@gig.eu

Termin.

Nowy termin zostanie ustalony po zebraniu grupy.

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w stopce strony.

Termin

24 stycznia 22
Zapytaj o nowy termin

Koszt

690 PLN

REJESTRACJA

REJESTRACJA

Lokalizacja

Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
Skip to content