kursy-bezpieczenstwo-przeciwwybuchowe

Zasady doboru i konstrukcji urządzeń iskrobezpiecznych

Stacjonarnie lub do wyboru również w formie on-line (w czasie rzeczywistym)

Dla kogo?

Kurs przeznaczony jest dla konstruktorów oraz producentów urządzeń  iskrobezpiecznych i jest ukierunkowane na zapoznanie uczestników z wymaganiami dotyczącymi zasad stosowania i projektowania urządzeń iskrobezpiecznych.

W jakim celu?

W trakcie kursu zostaną poruszone kwestie zagadnień prawnych i doboru wymaganego poziomu zabezpieczeń do zagrożenia w przewidywanym miejscu instalacji urządzenia. Przedstawione zostaną aspekty praktyczne i rozwiązania konstrukcyjne urządzeń w wykonaniu Ex i sposoby analizy konstrukcji urządzeń oraz zasady tworzenia dokumentacji certyfikacyjnej wyrobu. Słuchacze dowiedzą się jakich błędów unikać w trakcie projektowania wyrobów, co pozwoli na znaczne skrócenie procesu certyfikacji oraz uniknięcie zwiększenia kosztów, jakie mogą się pojawić w przypadku konieczności zmiany konstrukcji urządzenia na etapie badań.

Program kursu

  • zagadnienia prawne,
  • analiza zagrożenia wybuchowego w przewidywanym miejscu użytkowania, (strefie/wyrobisku) a wybór poziomu zabezpieczenia i zestawu norm niezbędnych do spełnienia,
  • zasady konstrukcji elektrycznej i mechanicznej, analiza stanów awaryjnych, elementy zapewniające iskrobezpieczeństwo, współpraca z obwodami zewnętrznymi urządzeń (iskro- i nie iskrobezpiecznymi), dokumentowanie wyrobu,
  • wykonanie prototypu, proces certyfikacji w wybranej jednostce notyfikowanej, dokumentacja certyfikacyjna,
  • dokumentacja dla użytkownika.

Organizacja kursu

  • Kurs trwa 2 dni i obejmuje wykłady teoretyczne oraz dyskusję.
  • Każda ze zgłoszonych osób zostanie odpowiednio wcześniej poinformowana o ustalonym terminie kursu.
  • Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończonym kursu.

Kontakt

Maciej Kopiec
32-259-2604
mkopiec@gig.eu

Termin

Termin kursu: 17 – 18.10.2023 r

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w stopce strony.

Termin

17 - 18 październik 23
Zapytaj o nowy termin

Koszt

1.090 PLN

REJESTRACJA

REJESTRACJA

Lokalizacja

Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
Skip to content