kursy-bezpieczenstwo-przeciwwybuchowe

Obsługa eksplozymetrów przenośnych i systemów eksplozymetrycznych w przemyśle

Stacjonarnie lub do wyboru również w formie on-line (w czasie rzeczywistym)

Dla kogo?

Kurs przeznaczony jest dla osób obsługujących systemy eksplozymetryczne w przemyśle i posługujących się eksplozymetrami przenośnymi w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

W jakim celu?

Celem kursu jest uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy i kwalifikacji zawodowych w przedmiotowym zakresie:

 • właściwości mediów wybuchowych,
 • metody pomiarów mediów wybuchowych i gazów toksycznych,
 • budowa, zasada działania i parametry techniczne przenośnej aparatury eksplozymetrycznej oraz przemysłowych systemów eksplozymetrycznych,
 • zasady eksploatacji oraz instrukcje obsługi metanomierzy i innych przyrządów pomiarowych,

oraz nabycie praktycznych umiejętności w zakresie:

 • obsługi i konserwacji stosowanych w praktyce przyrządów pomiarowych,
 • prawidłowej metodyki wykonywania pomiarów i interpretacji uzyskiwanych wyników.

Referencje

Organizujemy kursy z zakresu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego dla wszystkich branż przemysłu od 1996 roku. Przeszkoliliśmy kilkanaście tysięcy osób z Polski i zagranicy. Kursy prowadzone są w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę, przez uznanych specjalistów – praktyków uzyskujących bardzo wysokie oceny od uczestników.

Wykładowcy

Kurs poprowadzi  ekspert Jednostki Notyfikowanej UE w obszarze Dyrektywy ATEX,  oraz pierwszej w Polsce Jednostki Certyfikującej w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego, zgodnie ze światowym systemem certyfikacji IECEx

Program kursu

 • ATEX 100a – zobowiązania dostawcy aparatury eksplozymetrycznej
 • Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe aparatury eksplozymetrycznej
 • Zasady klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem
 • Podstawowe zasady doboru aparatury eksplozymetrycznej pod kątem wymagań bezpieczeństwa przeciwwybuchowego
 • Dyrektywa ATEX 137 – obowiązki przedsiębiorcy
 • Aparatura gazometryczna w świetle Dyrektywy ATEX 100A
 • Struktura urządzeń eksplozymetrycznych
 • Przemysłowe metody pomiaru stężeń gazów
 • Zasady wykonywania pomiarów gazów
 • Zasady poprawnej eksploatacji aparatury eksplozymetrycznej i toksykometrycznych
 • Zasady kalibracji urządzeń gazometrycznych
 • Pokaz obsługi i kalibracji jednogazowych i wielogazowych przyrządów przenośnych
 • Pokaz i omówienie budowy różnych rodzajów czujników gazometrycznych
 • Pokaz obsługi i kalibracji systemów stacjonarnych
 • Pokaz wybuchu pyłu węglowego

Organizacja kursu

 • Kurs trwa 3 dni i obejmuje wykłady teoretyczne, ćwiczenia, pokazy, panel dyskusyjny przeznaczony na omówienie zagadnień poruszanych przez uczestników, omówienie studium przypadku – omówienie zagadnień praktycznych oraz konsultacje po kursie  w zakresie tematyki kursu.
 • Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończonym kursie potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, materiały szkoleniowe, poczęstunek (kawa, herbata, poczęstunek).
 • Siedziba GIG znajduje się w centrum Katowic z dogodnym dojazdem oraz parkingiem.
 • Zainteresowanych ofertą hotelową możemy zaoferować pomoc w wyborze hotelu ze zniżką
 • Trzeci dzień kursu poświęcony ćwiczeniom i pokazom odbędzie się na Kopalni Doświadczalnej BARBARA-GIG w Mikołowie.  Dojazd na kopalnie zapewnia organizator kursu.(nie dotyczy kursów on-line)
 • Faktury wysyłamy do 7 dni po zakończonym kursie z 14 dniowym terminem płatności, nie wymagamy dokonywania przedpłat.
 • Termin  zostanie potwierdzony fax-em lub e-mailem do osób i firm uprzednio zgłoszonych po zebraniu co najmniej 12 osobowej grupy uczestników.
 • Istnieje możliwość realizacji szkolenia w siedzibie Państwa firmy po indywidualnym uzgodnieniu warunków realizacji.

Gwarancja jakości

 • Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania nr JBSI – 16/2/2023 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
 • Akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w wybranych formach pozaszkolnych – decyzja WE-KZ.546.1.5.2020 z dnia 16 lipca 2021 r.
 • Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00102/2006 z dnia 10.05.2006 r.

Terminy:

Nowy termin : 19-21.02.2023 r.

Kontakt

Aleksander Warkocz
32-259-2604 lub 32-259-2233
awarkocz@gig.eu

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w stopce strony.

Termin

19 - 21 luty 24
Zapytaj o nowy termin

Koszt

1.420 PLN

REJESTRACJA

REJESTRACJA

Lokalizacja

Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
Skip to content