kursy-szkolenia-katowice-slask

Działalność Operatorów Systemów Dystrybucyjnych w świetle zmian w ustawie – Prawo energetyczne oraz ustawie o odnawialnych źródłach energii.

Dla kogo?

Centrum Szkoleniowo-Informacyjne Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, jednostki naukowej podległej Ministerstwu Energii, zaprasza na  szkolenie prowadzone przez wieloletniego pracownika Urzędu Regulacji Energetyki, dedykowane osobom związanym z samorządem terytorialnym.

W jakim celu?

Celem szkolenia będzie przybliżenie podstawowych obszarów działalności Operatora Systemu Dystrybucyjnego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na kwestie związane z przyłączaniem podmiotów do sieci (uwzględniając też jednostki wytwórcze, w tym małe instalacje oraz mikroinstalacje) oraz na kwestie związane ze świadczeniem usługi dystrybucji energii elektrycznej (uwzględniając przy tym zarówno odbiorców końcowych jak też wytwórców czy też prosumentów).  

Szkolenie zostanie poświęcone również taryfom oraz rozliczeniom, ze wskazaniem różnych kierunków optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej.

Wszystkie wybrane zagadnienia będą omawiane w kontekście ostatnich zmian w Prawie energetycznym oraz ustawie o odnawialnych źródłach energii.

Wykładowcy.

Szkolenie poprowadzi specjalista w omawianym zakresie tematycznym, wieloletni pracownik URE.

Organizacja kursu.

  • Szkolenie trwa 5 godzin wykładowych i obejmuje wykłady teoretyczne oraz dyskusję.
  • Termin  zostanie potwierdzony fax-em do osób i firm uprzednio zgłoszonych.
  • Faktury wysyłamy do 7 dni po zakończonym kursie z 14 dniowym terminem płatności

Termin.

Termin głoszony będzie po zebraniu grupy.

Kontakt.


32-259-2604
centrum@gig.eu

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w stopce strony.

Termin

02 lutego 21
Zapytaj o nowy termin

Koszt

850 PLN

REJESTRACJA

REJESTRACJA

Lokalizacja

Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
Kategoria
Skip to content