kursy-elektrostatyka

Elektryczność statyczna w przemyśle

Szkolenie jednodniowe. Elektryczność statyczna w przemyśle. Zagrożenia, aspekt prawny, metody ochrony.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorstw, gdzie na stanowiskach pracy występują zagrożenia związane z elektrycznością statyczną.

Przedsiębiorstwa z branży elektronicznej oraz przedsiębiorstwa gdzie w procesie produkcyjnym dochodzi do elektryzacji zaburzającej proces produkcyjny lub mające negatywny wpływ na człowieka i otoczenie (w tym strefy zagrożone wybuchem) powinny mieć pracowników wyszkolonych w zakresie ochrony przed elektrycznością statyczną.

Cel

Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych zależności fizycznych powodujących elektryzację, przedstawienie metod badań oraz kontroli parametrów elektrostatycznych, a także ugruntowanie wiedzy z zakresu zagrożeń powodowanych przez elektryczność statyczną. W trakcie szkolenia zaplanowane są symulacje elektryzacji oraz przykładowe pomiary odzieży, butów, posadzek.

Tematyka

Tematyka szkolenia obejmuje elektryczność statyczną w oparciu o aktualny stan normalizacyjny oraz następujące ustawy: Prawo budowlane, Prawo geologiczne i górnicze, Kodeks pracy, ustawę o dozorze technicznym, ustawę o ochronie przeciwpożarowej oraz aktualny stan prawny w zakresie aktów wykonawczych (rozporządzeń ministrów) do tych ustaw.

Wykładowcy

Szkolenie poprowadzi  ekspert GIG z dziedziny elektryczności statycznej w przemyśle, certyfikowany koordynator ESD w zakresie planowania oraz wdrażania rozwiązań ochrony przed ESD (wyładowanie elektrostatyczne).

Program kursu

 • Podstawy elektrostatyki.
 • Wprowadzenie do elektryczności statycznej.
 • Rodzaje zagrożeń.
 • Demonstracja elektryzacji tworzyw sztucznych i człowieka.
 • Aspekt prawny elektryczności statycznej – system oceny zgodności.
 • Obszar regulowany prawnie, dyrektywy europejskie, prawo polskie.
 • Metody pomiarów parametrów elektrostatycznych.
 • Metody ochrony przed elektrycznością statyczną.
 • Ochrona człowieka przed elektryzacją oraz wyładowaniami elektrostatycznymi w środowisku pracy.
 • Strefy EPA.
 • Antystatyzacja wyrobów z tworzyw sztucznych.
 • Dobre praktyki w zakresie zwalczania ESD.

Organizacja kursu

 • Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i obejmuje zajęcia teoretyczne, pokaz praktyczny i seminarium podsumowujące.
 • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe i stosowne zaświadczenie ukończenia szkolenia jak również poczęstunek (kawa, herbata, catering).
 • Siedziba GIG znajduje się w centrum Katowic z dogodnym dojazdem oraz parkingiem.
 • Zainteresowanym ofertą hotelową umożliwiamy rezerwację w Hotelu KATOWICE (przy tej samej ulicy) w wynegocjowanej dla naszych uczestników cenie – 120 zł za nocleg ze śniadaniem w pokoju jednoosobowym.
 • Faktury wysyłamy do 7 dni po zakończonym kursie z 14 dniowym terminem płatności, nie wymagamy dokonywania przedpłat.
 • Termin  zostanie potwierdzony fax-em lub e-mailem do osób i firm uprzednio zgłoszonych, po zebraniu co najmniej 12 osobowej grupy uczestników.
 • Istnieje możliwość realizacji szkolenia w Państwa  siedzibie po indywidualnym uzgodnieniu warunków realizacji.

Gwarancja jakości

 • Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania nr JBSI – 16/2/2023 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
 • Akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w wybranych formach pozaszkolnych – decyzja WE-KZ.546.1.5.2020 z dnia 16 lipca 2021 r.
 • Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00102/2006 z dnia 10.05.2006 r.

Termin

Termin szkolenia: 22 kwietnia 2024 r.

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w stopce strony.

Kontakt

Maciej Kopiec
32-259-2604
mkopiec@gig.eu

Termin

22 kwietnia 24
Zapytaj o nowy termin

Koszt

750 PLN

REJESTRACJA

REJESTRACJA

Lokalizacja

Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
Kategoria
Skip to content