kursy-szkolenia-katowice-slask

Termowizja w budownictwie i energetyce

Dla kogo?

Kurs przeznaczony jest dla osób, które są zainteresowane wykonywaniem badań termowizyjnych w budownictwie lub elektroenergetyce i chcą nabyć wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie poprawności wykonywania termogramów, zapoznać się z czynnikami wpływającymi na poprawność wykonywanych badań oraz poznać najczęściej popełniane błędy podczas pracy z kamerą termowizyjną. W trakcie zajęć przewidywane jest wykonywanie pomiarów termowizyjnych na obiektach rzeczywistych przez uczestników kursu.

Program kursu.

 • badania termowizyjne w przemyśle, energetyce i budownictwie;
 • podstawowe zagadnienia dotyczące pomiarów termowizyjnych;
 • podstawy termowizji w podczerwieni;
 • podstawowe parametry kamery termowizyjnej;
 • metodologia wykonywania pomiarów;
 • interpretacja wyników i błędy (emisyjność i odbijalność materiałów);
 • tworzenie sprawozdania z badania;
 • pomiary termowizyjne na obiektach rzeczywistych.

Dzień 1
Podstawy teoretyczne pomiarów w podczerwieni cz. I

 • Informacje o wymianie ciepła:
 • przewodzenie
 • konwekcja
 • promieniowanie cieplne
 • doświadczenie Wiliama Herschela
 • Prawo Plancka
 • Prawo Viena
 • Prawo Kirhoffa
 • Emisyjność i refleksyjność

Podstawy teoretyczne pomiarów w podczerwieni cz. II

 • przyrządy do pomiaru temperatury
 • skale temperatury
 • charakterystyki emisyjności materiałów
 • systematyka promieniowania
 • własności atmosfery a promieniowanie podczerwone (okno transmisji)
 • emisyjność materiałów

Podstawy teoretyczne pomiarów w podczerwieni cz. III

 • ograniczenia pomiarów
 • parametry atmosfery (temperatura, wilgotność, odległość, pogoda)
 • parametry obiektu (odległość, rozmiary, emisyjność, pole widzenia)
 • promieniowanie otoczenia (zakłócenia – promieniowanie tła, odbite,
  innych obiektów)

Budowa i działanie kamery termograficznej na przykładzie 3 szt. kamer termograficznych FLIR SYSTEMS.

 • charakterystyka techniczna (parametry, wyposażenie)
 • współpraca z otoczeniem (połączenie z komputerem, przenoszenie danych, Internet, pilot i wzorzec temperatury)
 • sposób posługiwania się kamerą (wkładanie, wyjmowanie, wymiana obiektywu, bezpieczeństwo eksploatacji)
 • omówienie menu kamery LCD – palety, menu, kursory, tryb ręczny i auto, parametry nagrywania – obrazy pojedyncze, sekwencja miksowanie obrazów, funkcja nakładanie, limit i zakres, zapis i odczyt termogramów

Dzień 2
Zasada działania oprogramowania do analizy termogramów.

 • omówienie menu
 • analiza termogramów – funkcje programu
 • eksport danych
 • generowanie raportów

Omówienie techniki wyznaczania temperatury powietrza otaczającego przegrodę z termogramu.

 • patent nr 214334, omówienie
 • analiza termogramów z arkuszem kalkulacyjnym w Excel

Wykonanie audytu termograficznego przegród osłonowych przykładowego budynku 1-rodzinnego.

Wykładowcy.

Zajęcia prowadzi specjalista – praktyk od lat prowadzący szkolenia z termografii w budownictwie i elektroenergetyce, Audytor efektywności energetycznej na liście Fundacji Poszanowania Energii, Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Energią ISO 50001, Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych, Współzałożyciel i członek Polish Green Building Council.

Organizacja kursu.

 • Kurs trwa 2 dni (16 godzin lekcyjnych) i obejmuje szkolenie teoretyczne oraz zajęcia praktyczne.
 • Zajęcia będą się odbywały w dni wolne od pracy – sobota i niedziela, co pozwoli na uczestnictwo osobom, które w dni robocze są zaangażowane w pracy.
 • Każda ze zgłoszonych osób zostanie poinformowana o przyjęciu. Ilość miejsc ograniczona.
 • Każdy uczestnik kursu otrzymuje materiały szkoleniowe i stosowne zaświadczenie ukończenia kursu po zdaniu egzaminu.
 • Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00 i prowadzone są w salach wykładowych Centrum Rozwoju Kompetencji GIG.
 • Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym poziom wiedzy nabytej w trakcie zajęć.

Termin.

Termin zostanie podany w chwili zebrania 15-sto osobowej grupy.

Kontakt.

Maciej Kopiec
32-259-2604
mkopiec@gig.eu

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w stopce strony.

Termin

01 stycznia 24
Zapytaj o nowy termin

Koszt

1.190 PLN

REJESTRACJA

REJESTRACJA

Lokalizacja

Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
Kategoria
Skip to content