kursy-szkolenia-katowice-slask

Prawne i Praktyczne Aspekty Kontroli Pracodawcy przez Państwową Inspekcję Pracy i Państwową Inspekcję Sanitarną oraz aktualne zagadnienia Prawa Pracy, BHP i Ochrony Danych Osobowych w Związku z epidemią COVID-19

W jakim celu?

Szkolenie pozwoli uczestnikom zdobyć, usystematyzować i zaktualizować wiedzę w zakresie uprawnień organów nadzoru nad warunkami pracy – Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Szkolenie umożliwi zdobycie kompleksowej wiedzy na temat regulacji prawnych związanych z zagrożeniem COVID-19 oraz praktycznych rozwiązań maksymalizujących zabezpieczenie pracowników przed tym zagrożeniem, a także praktyki organów nadzoru nad warunkami pracy w jego kontekście.

Szkolenie pozwoli między innymi odpowiedzieć na pytania:

 • Czy pracodawca może zobowiązać pracownika do poddania się szczepieniu ochronnemu?
 • Z jakich przepisów prawa pracy można, ewentualnie, wywodzić zobowiązanie pracownika do poddania się szczepieniu?
 • Czy pracodawca może uzależniać zatrudnienie pracownika od zaszczepienia się przeciwko COVID-19?
 • Czy możliwe i zgodne z prawem są jakiekolwiek negatywne następstwa w sferze zatrudnienia dla odmawiających poddania się szczepieniu.
 • Czy możliwe jest stosowanie zachęt i benefitów dla pracowników szczepiących się bez narażenia na zarzut nierównego traktowania?

Referencje.

Organizujemy kursy i szkolenia dla wszystkich branż przemysłu od 1996 roku. Przeszkoliliśmy kilkanaście tysięcy osób z Polski i zagranicy. Kursy i szkolenia prowadzone są w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę, przez uznanych specjalistów – praktyków uzyskujących bardzo wysokie oceny od uczestników.

Wykładowcy.

Kurs poprowadzi  ekspert prawa pracy i ochrony danych osobowych. Prowadzący posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu kontroli przeprowadzanych przez PIP, m.in. wchodził w skład zespołu opiniodawczo-doradczego Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach. Zasiadał w kapitule corocznego konkursu Głównego Inspektora Pracy „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej”, prowadząc kontrole audytowe w zakresie prawnej ochrony pracy grupy największych pracodawców. Nadzorował realizację kontroli tematycznych, przeprowadzanych przez inspektorów PIP.

Organizacja kursu.

 • Szkolenie trwa  8 godzin wykładowych i obejmuje szkolenie teoretyczne.
 • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe i stosowne zaświadczenie ukończenia szkolenia.
 • Faktury wysyłamy do 7 dni po zakończonym kursie z 14 dniowym terminem płatności, nie wymagamy dokonywania przedpłat.
 • Termin  zostanie potwierdzony e-mailem do osób i firm uprzednio zgłoszonych, po zebraniu co najmniej 12 osobowej grupy uczestników.
 • Istnieje możliwość realizacji szkolenia w siedzibie Państwa firmy po indywidualnym uzgodnieniu warunków realizacji.
 • Realizacja kursu on-line, na platformie e-szkolenia.gig.eu

Program kursu.

 • Podstawy prawne.
 • Właściwość rzeczowa i miejscowa organów PIP.
 • Prawne i formalne warunki wszczęcia kontroli.
 • Miejsce przeprowadzenia kontroli.
 • Uprawnienia organów PIP podczas kontroli.
 • Prawa i obowiązki kontrolowanego.
 • Dokumentowanie kontroli – protokół, notatka urzędowa.
 • Jak skutecznie wnieść zastrzeżenia do protokołu z kontroli i kiedy warto to zrobić?
 • Środki prawne stosowane przez organy PIP – nakaz (decyzja administracyjna), wystąpienie.
 • Odwołanie od nakazu i zaskarżanie nakazu do WSA.
 • Jak podważyć skutecznie wystąpienie organu PIP?
 • Rozpatrywanie przez PIP skarg pracowniczych – zasady i praktyka.
 • Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika – postępowanie mandatowe i wniosek do sądu o ukaranie.
 • Dobre praktyki pracodawcy podczas postępowania kontrolnego.
 • Dobre praktyki podczas postępowania o wykroczenia przeciwko prawom pracownika na podstawie wieloletnich doświadczeń oskarżyciela publicznego z ramienia PIP.
 • Specyfika kontroli PIP podczas epidemii COVID-19 w oparciu o najnowsze wytyczne Głównego Inspektora Pracy.
 • Prawne aspekty szczepień pracowników przeciwko COVID-19.
 • Prawne aspekty pracy zdalnej.

Gwarancja jakości.

 • Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania nr JBS – 54/12/2024 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
 • Akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w wybranych formach pozaszkolnych – decyzja WE-KZ.546.1.5.2020 z dnia 16 lipca 2021 r.
 • Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00102/2006 z dnia 10.05.2006 r.

Kontakt.


32-259-2604
centrum@gig.eu

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w stopce strony.

Termin

16 czerwca 21
Zapytaj o nowy termin

Koszt

690 PLN

REJESTRACJA

REJESTRACJA

Lokalizacja

Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
Kategoria
Skip to content