Poprawa bezpieczeństwa oraz komunikacji w małych zespołów roboczych z wykorzystaniem sieciowego środowiska VR (SENSE VR)

Projekt realizowany przez trzech partnerów: JSW Innowacje,  JSW Szkolenie i Górnictwo oraz Główny Instytut Górnictwa​.

Cel projektu?

Jego celem jest opracowanie nowej metody szkoleń dla górników z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości – VR. Sposoby przekazywania wiedzy i ćwiczenia umiejętności będzie można dostosować do poziomu cyfrowych kompetencji osoby szkolonej.

Scenariusze szkoleń realizowanych w VR, będą przygotowane przez Główny Instytut Górnictwa w oparciu o analizę dokumentacji powypadkowych. Metoda projektowania, przygotowywania i prowadzenia szkoleń VR będzie przeznaczona głównie dla małych zespołów roboczych, jak np. zastępu ratowników górniczych, którzy pracują  w warunkach zagrożenia zdrowia lub życia, narażonych na stres, wykonujących prace szczególnie niebezpieczne.

Partnerzy projektu liczą, że projekt przyczyni się do zwiększenia skuteczności szkoleń, a dzięki temu do wzrostu poziomu bezpieczeństwa wśród załóg.

Okres realizacji.

01.10.2020 – 30.09.2022 r.

Projekt „SENSE VR: Poprawa bezpieczeństwa pracy oraz komunikacji małych zespołów roboczych z wykorzystaniem sieciowego środowiska VR” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.

Skip to content