kursy-szkolenia-dla-gornictwa

Wymagania dotyczące przechowywania oraz używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego

Szczegółowe wymagania dotyczące przechowywania oraz używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego, w świetle rozporządzenia ministra energii z dnia 9.11.2016 r. (Dz.U. z 22 lutego 2017 r., poz. 321).

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest w szczególności dla:

 • osób kierownictwa i dozoru ruchu oraz osób wykonujących roboty strzałowe w kopalniach węgla kamiennego
 • osób kierownictwa i dozoru ruchu oraz osób wykonujących roboty strzałowe w kopalniach rud miedzi i w odkrywkowych zakładach górniczych
 • kadry inżynierskiej zajmującej się środkami strzałowymi i sprzętem strzałowym w ruchu zakładu górniczego

W jakim celu?

Celem szkolenia jest aktualizacja i nabycie nowej wiedzy przez osoby kierownictwa i dozoru ruchu oraz osoby wykonujące roboty strzałowe w kopalniach węgla kamiennego, rud miedzi i w odkrywkowych zakładach górniczych w zakresie dotyczącym nowego Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego (Dz. U. z dnia 22 lutego 2017 r., poz. 321).

Referencje.

Organizujemy szkolenia i kursy specjalistyczne dla wszystkich branż przemysłu od 1996 roku. Przeszkoliliśmy kilkanaście tysięcy osób z Polski i zagranicy. Kursy z zakresu techniki strzałowej w zakładach górniczych organizujemy od 2003 roku. Kursy prowadzone są w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę, przez uznanych specjalistów – praktyków uzyskujących bardzo wysokie oceny od uczestników.

Wykładowcy.

Szkolenie poprowadzą  specjaliści Wyższego Urzędu Górniczego oraz ekspert Zakładu Bezpieczeństwa Górniczych Środków Strzałowych Kopalni  Doświadczalnej BARBARA – GIG.

Program kursu.

 • Ogólne omówienie nowego Rozporządzenia będącego przedmiotem kursu.
 • Nowe zapisy w Rozporządzeniu i ich interpretacja przez nadzór górniczy w zakresie górnictwa podziemnego i odkrywkowego.
 • Rola kierownika działu techniki strzałowej i kierownika ruchu zakładu górniczego (KRZG) w odniesieniu do paragrafów nowego Rozporządzenia w zakresie górnictwa podziemnego i odkrywkowego.
 • Wymagania nowej Dyrektywy 2014/28/UE dotyczącej wprowadzania do obrotu i kontroli materiałów wybuchowych do użytku cywilnego w odniesieniu do zapisów nowego Rozporządzenia w zakresie środków strzałowych i sprzętu strzałowego.
 • Omówienie przypadków wymagających działania rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego wg. zapisów nowego Rozporządzenia.
 • Realizacja w rzeczywistych warunkach zakładu górniczego postanowień nowego Rozporządzenia na przykładzie zakładu podziemnego.

Organizacja kursu.

 • Szkolenie trwa 7 godzin wykładowych i obejmuje zajęcia teoretyczne i dyskusję podsumowującą. 
 • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe i stosowne zaświadczenie ukończenia kursu, jak również poczęstunek (kawa, herbata, catering).
 • Siedziba GIG znajduje się w centrum Katowic z dogodnym dojazdem oraz parkingiem.
 • Zainteresowanym ofertą hotelową umożliwiamy rezerwację w Hotelu KATOWICE (przy tej samej ulicy) w wynegocjowanej dla naszych uczestników cenie – 120 zł za nocleg ze śniadaniem w pokoju jednoosobowym.
 • Faktury wysyłamy do 7 dni po zakończonym kursie z 14 dniowym terminem płatności, nie wymagamy dokonywania przedpłat.
 • Termin  zostanie potwierdzony fax-em lub e-mailem do osób i firm uprzednio zgłoszonych, po zebraniu co najmniej 12 osobowej grupy uczestników.

Gwarancja jakości.

 • Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania nr JBSI – 16/2/2023 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
 • Akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w wybranych formach pozaszkolnych – decyzja WE-KZ.546.1.5.2020 z dnia 16 lipca 2021 r.
 • Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00102/2006 z dnia 10.05.2006 r.

Termin.

II półrocze 2021 r. po zebraniu grupy.

Kontakt.


32-259-2604
centrum@gig.eu

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w stopce strony.

Termin

24 maja 21
Zapytaj o nowy termin

Koszt

690 PLN

REJESTRACJA

REJESTRACJA

Lokalizacja

Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
Kategoria
Skip to content