kursy-szkolenia-dla-gornictwa

Mechanika górotworu i obudowa wyrobisk udostępniających i przygotowawczych

Kursy z zakresu geomechaniki i kotwienia górotworu prowadzone są przez GIG z sukcesem już od wielu lat, co gwarantuje bogate doświadczenie w organizacji tego typu edukacji. 

Dla kogo?

Kurs w szczególności adresowany jest  do kadry zarządzającej oraz  dozoru wyższego i średniego działów geologicznych i działów robót górniczych kopalń węgla kamiennego. Zakres merytoryczny kursu pozwoli ugruntować oraz uzupełnić wiedzę w zakresie mechaniki górotworu oraz obudowy wyrobisk korytarzowych. Informacje te są kluczowymi z punktu widzenia bezpieczeństwa, gdyż stanowią podstawę do odpowiedniego planowania, projektowania oraz drążenia wyrobisk podziemnych.

Referencje.

Główny Instytut Górnictwa to nowoczesny instytut badawczy, o uznanej pozycji w świecie, wdrażający innowacyjne wyniki swoich prac oraz wpływający na kształtowanie zrównoważonego rozwoju regionu i kraju. Kursy z zakresu geomechaniki i kotwienia górotworu prowadzone są przez GIG z sukcesem już od wielu lat, co gwarantuje bogate doświadczenie w organizacji tego typu edukacji. Oferowany obecnie kurs wprowadza nowe, bardziej kompleksowe podejście do tematu, kompilując zagadnienia z różnych obszarów, dając uczestnikom szansę na zdobycie wiedzy przekrojowej, mającej zastosowanie w pracy zawodowej w różnych działach zakładów górniczych. Kursy prowadzone są w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę, przez uznanych specjalistów – praktyków uzyskujących bardzo wysokie oceny od uczestników.

Wykładowcy.

Zajęcia poprowadzą wieloletni pracownicy naukowi GIG z ogromnym doświadczeniem i dorobkiem naukowym w dziedzinie geomechaniki i kotwienia górotworu, od lat współpracujący z Centrum Rozwoju Kompetencji GIG, w zakresie realizacji kursów dotyczących mechaniki górotworu i obudów wyrobisk udostępniających i przygotowawczych.

Organizacja kursu.

  • Kurs trwa 40 godzin wykładowych i obejmuje wykłady teoretyczne, panel dyskusyjny przeznaczony na omówienie zagadnień poruszanych przez uczestników. 
  • Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończonym kursie potwierdzające podniesienie umiejętności zawodowych, materiały szkoleniowe, poczęstunek (kawa, herbata ).
  • Siedziba GIG znajduje się w centrum Katowic z dogodnym dojazdem oraz parkingiem.
  • Faktury wysyłamy do 7 dni po zakończonym kursie z 14 dniowym terminem płatności, nie wymagamy dokonywania przedpłat.
  • Termin  zostanie potwierdzony e-mailem do osób i firm uprzednio zgłoszonych po zebraniu co najmniej 10 osobowej grupy uczestników.
  • Istnieje możliwość realizacji kursu w siedzibie Państwa firmy po indywidualnym uzgodnieniu warunków realizacji.

Gwarancja jakości.

  • Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania nr JBSI – 16/2/2023 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.
  • Akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w wybranych formach pozaszkolnych – decyzja WE-KZ.546.1.5.2020 z dnia 16 lipca 2021 r.
  • Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00102/2006 z dnia 10.05.2006 r., zaktualizowany na 2023 rok.

Termin.

10-14 czerwca 2024 r.

Kontakt.

Ewelina Głogowska
32-259-2604
eglogowska@gig.eu

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w stopce strony.

Termin

10 - 14 czerwiec 24

Koszt

1.860 PLN

REJESTRACJA

REJESTRACJA

Lokalizacja

Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
Kategoria
REJESTRACJA
Skip to content