kursy-szkolenia-katowice-slask

Kursy specjalistyczne w zakresie środków strzałowych dla funkcjonariuszy służb (Policja, Straż Pożarna, Służba Celna)

W jakim celu?

Zakres tematyczny kursów jest zgodny z załączonymi programami. Obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, jak i ćwiczenia praktyczne połączone z pokazami przy użyciu prawdziwych środków strzałowych. Doskonale przygotowana kadra dydaktyczna oraz poligon doświadczalny, pozwalają przeprowadzać w GIG zarówno ciekawe zajęcia teoretyczne jak i ćwiczenia praktyczne oraz pokazy szkoleniowe obejmujące tematykę związaną z materiałami wybuchowymi i środkami pirotechnicznymi.

Wykładowcy.

Specjaliści z Zakładu Bezpieczeństwa Górniczych Środków Strzałowych GIG Kopalni Doświadczalnej BARBARA      

Programy kursów.

Zapalniki elektroniczne – Kurs 1

 • Zasada działania zapalników elektrycznych, nieelektrycznych i elektronicznych (podobieństwa i różnice).
 • Przedstawienie różnych systemów zapalników elektronicznych na przykładzie:
  • i-kon firmy ORICA (Australia),
  • Hot-Shot firmy AEL (Republika Południowej Afryki),
  • E*Star Detonators firmy AUSTIN Detonator (USA – Czechy),
  • ERGONIC i NITRONIC firmy NITROERG S.A. (Polska).
 • Urządzenia inicjujące:
  • zapalarki kondensatorowe do odpalania zapalników elektrycznych,
  • zapalarki do inicjowania zapalników nieelektrycznych,
  • urządzenia programujące (Logger-y) i odpalające (Blaster-y) dla zapalników elektronicznych.
 • Zasady bezpiecznego odpalania różnych typów systemów inicjowania.
 • Praktyczne ćwiczenia w programowaniu i odpalaniu zapalników elektronicznych na poligonie GIG Kopalni Doświadczalnej „Barbara”

Wyroby pirotechniczne – Kurs 2

 • Główne wymagania dla wyrobów pirotechnicznych zawarte w Dyrektywie 2007/23/WE i Ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych do użytku cywilnego (Dz.U. Nr 117, z dnia 25.07.2002 r, poz. 1007 z późn. zmianami).
 • Klasyfikacja wyrobów pirotechnicznych:
  • wyroby pirotechniczne widowiskowe: Klasa 1, Klasa 2, Klasa 3 i Klasa 4,
  • wyroby pirotechniczne przeznaczone do użytku teatralnego: Klasa T1 i Klasa T2,
  • pozostałe wyroby pirotechniczne: Klasa P1 i Klasa P2.
 • Budowa i zasada działania wybranych wyrobów pirotechnicznych (np. sztuczne ognie, wulkany, rakiety, petardy i inne).
 • Badania istotnych parametrów wyrobów pirotechnicznych.
 • Praktyczne ćwiczenia w odpalaniu niektórych wyrobów pirotechnicznych.

Zapalarki – Kurs 3

 • Klasyfikacja i podział zapalarek. Zapalarki do elektrycznych, nieelektrycznych i elektronicznych systemów inicjowania MW. Zasady tworzenia i rodzaje sieci strzałowych.
 • Zasada działania zapalarek:
  • dynamoelektrycznych,
  • magnetodynamicznych,
  • kondensatorowych,
  • bateryjnych,
  • sieciowych.
 • Główne założenia konstrukcyjne i badawcze dla zapalarek zawarte w normie europejskiej PN-EN 13763-26:2006 – Materiały wybuchowe do użytku cywilnego. Zapalniki i przekaźniki. Definicje, metody badania i wymagania dla urządzeń i akcesoriów niezbędnych do niezawodnego i bezpiecznego funkcjonowania zapalników i przekaźników.
 • Rodzaje blokad i sygnalizacji stosowanych w różnego rodzaju zapalarkach.
 • Przedstawienie wydajności strzałowych różnych typów zapalarek do użytku cywilnego stosowanych w Polsce.
 • Zagrożenia występujące przy stosowaniu zapalarek do zapalników elektrycznych – jak np. występowanie prądów błądzących, fal elektromagnetycznych i ładunków elektryczności statycznej oraz sposoby przeciwdziałania im.
 • Pokazy łączenia zapalników w sieć strzałową i odpalanie ich różnej konfiguracji za pomocą różnych typów zapalarek na poligonie doświadczalnym.

Materiały wybuchowe – Kurs 4

 • Główne wymagania dla materiałów wybuchowych zawarte w Dyrektywie 93/15/WE i Ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych do użytku cywilnego (Dz.U. Nr 117, z dnia 25.07.2002 r, poz. 1007 z późn. zmianami).
 • Podział i klasyfikacja materiałów wybuchowych (MW). Procedura i dokumenty wymagane dla MW dla ich „legalnego” użycia do celów cywilnych w Polsce.
 • Podstawowe parametry MW (średnica krytyczna, przeniesienie detonacji, prędkość detonacji, wrażliwość na inicjowanie, zdolność do wykonania pracy – wahadło balistyczne i blok Trauzla, wrażliwość na tarcie – metoda Petersa, wrażliwość na uderzenie – metoda Kasta, własności termiczne i inne.
 • Pokaz różnych form MW (nabojowane, luzem, uformowane w ładunki) oraz wybranych badań niektórych parametrów MW.
 • Pokazy badań MW w sztolni doświadczalnej (ich bezpieczeństwo wobec pyłu węglowego lub metanu) oraz gazów powybuchowych (CO, CO2 i NOX) w komorze o objętości 15 m3.

Organizacja kursu.

 • Każdy z kursów trwa 1 dzień ( 8h wykładowych) i obejmuje szkolenie teoretyczne oraz zajęcia praktyczne.
 • Każda ze zgłoszonych osób zostanie odpowiednio wcześniej poinformowana o zakwalifikowaniu się na kurs.
 • Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe i stosowne zaświadczenie ukończenia kursu.  
 • Terminy kursów zostaną potwierdzone po zebraniu co najmniej 15-osobowej grupy.

Kontakt.


32-259-2604
centrum@gig.eu

Termin.

Termin głoszony będzie po zebraniu 15 osobowej grupy do każdego kursu z osobna.

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w stopce strony.

Termin

15 stycznia 21
Zapytaj o nowy termin

Koszt

690 PLN

REJESTRACJA

REJESTRACJA

Lokalizacja

Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
Kategoria
Skip to content