kursy-szkolenia-dla-gornictwa

Pomiary w zakresie badań wskaźników zagrożenia metanowego oraz wyrzutami gazów

Kurs dla pomiarowców-metaniarzy oraz osób wykonujących pomiary w zakresie badań wskaźników zagrożenia metanowego oraz wyrzutami gazów i skał.

Dla kogo?

Kurs przeznaczony jest dla pomiarowców-metaniarzy i osób wykonujących czynności w zakresie wykrywania gazów kopalnianych, określania metanonośności pokładów oraz parametrów wyrzutowych i ukierunkowane jest na zapoznanie słuchaczy ze sposobami prowadzenia pomiarów i dokumentowania uzyskanych wyników oraz prognozowania, rozpoznawania i zapobiegania występującym zagrożeniom.

W jakim celu?

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z: metodami pomiaru stężenia gazów kopalnianych oraz budową, parametrami technicznymi i instrukcjami obsługi przyrządów pomiarowych, a także uzyskanie umiejętności prawidłowej obsługi stosowanych w praktyce przyrządów oraz dokumentowania i interpretacji wyników wykonywanych pomiarów – w tym, w aspekcie zagrożenia wyrzutami gazów i skał.

Program kursu.

W programie kursu ujęto zagadnienia związane z wykonywaniem pomiarów parametrów wentylacyjnych powietrza kopalnianego oraz kontroli tam wentylacyjnych i izolacyjnych oraz praktyczne ćwiczenia z przyrządami stosowanymi w zakładach górniczych do prowadzenia pomiarów zagrożenia wentylacyjnego, metanowego i wyrzutowego. 

W trakcie kursu omawiane są również:

  • czynniki rzutujące na zagrożenia wyrzutami gazu i skał w kopalniach węgla kamiennego,
  • przyczyny zaistniałych zdarzeń wyrzutu metanu i skał w KWK „Pniówek” i KWK „Zofiówka”.

Zajęcia prowadzą specjaliści Zakładu Zwalczania Zagrożeń Gazowych Kopalni Doświadczalnej „Barbara” GIG. Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym poziom wiedzy nabytej w trakcie zajęć.

Organizacja kursu.

  • Kurs trwa 4 dni i obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne.
  • Zajęcia praktyczne odbywają się w KD „Barbara” w Mikołowie.
  • Każda ze zgłoszonych osób zostanie odpowiednio wcześniej poinformowana o zakwalifikowaniu na kurs.
  • Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i stosowne zaświadczenie ukończenia kursu po zdaniu egzaminu.
  • Rekrutacja kandydatów na kurs jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.

Gwarancja jakości.

  • Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania nr JBSI – 16/3/2023 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.
  • Akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w wybranych formach pozaszkolnych – decyzja WE-KZ.546.1.5.2020 z dnia 16 lipca 2021 r.
  • Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00102/2006 z dnia 10.05.2006 r., zaktualizowany na 2023 rok.

Termin.

II półrocze 2024 r. po zebraniu grupy.

Kontakt.

mgr inż. Beata Wójcik
32-259-2617 lub 32-259-2422
bwojcik@gig.eu

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w stopce strony.

Termin

08 sierpnia 24

Koszt

1.550 PLN

REJESTRACJA

REJESTRACJA

Lokalizacja

Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
Kategoria
REJESTRACJA
Skip to content