Gdzie nauka spotyka się z doświadczeniem.

Jesteśmy punktem kompleksowej obsługi dla wszystkich Twoich potrzeb szkoleniowych.

Od kursów podstawowych po programy certyfikacyjne i studia podyplomowe.

Oferujemy najlepsze szkolenia online.

Centrum Rozwoju Kompetencji

To jednostka Głównego Instytutu Górnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego odpowiadająca za organizację realizowanego w Instytucie procesu kształcenia ustawicznego osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

Centrum Rozwoju Kompetencji GIG PIB oferuje i realizuje różnego typu formy edukacji i szkoleń, w tym studia podyplomowe, kursy i szkolenia. Są to zarówno projekty o charakterze szkoleń otwartych jak i szkoleń zamkniętych – realizowanych na zamówienia firm, a także projekty edukacyjne finansowane lub dofinansowane ze środków unijnych.

W oparciu o współpracę z jedną z najlepszych uczelni wyższych w kraju, jaką jest Szkoła Główna Handlowa z Warszawy, realizujemy studia podyplomowe,
w całości prowadzone przez doświadczoną kadrę naukową z tejże uczelni, po ukończeniu których absolwenci otrzymują świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej.

Centrum Rozwoju Kompetencji GIG – PIB jest wpisane do prowadzonej przez Prezydenta Miasta Katowice ewidencji placówek kształcenia ustawicznego. Placówka posiada akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, akredytację Krajowego Systemu Usług w zakresie usług szkoleniowych, jest również wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Województwa Śląskiego prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Ponadto gwarancją jakości realizowanych przez Centrum usług jest posiadany Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania nr JBSI – 16/3/2023 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

Do dyspozycji Państwa są nowocześnie wyposażone, klimatyzowane sale wykładowe, aula wykładowa na 100 osób, biblioteka naukowa oraz zaplecze gastronomiczne. Centrum Rozwoju Kompetencji jest również dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Szkolenia Online

Podnieś swoje umiejętności i kwalifikacje. Dzięki naszej platformie e-szkolenia.gig.eu odbędziesz całe szkolenia nie wychodząc z domu oraz otrzymasz kompleksowo przygotowane materiały szkoleniowe gotowe do pobrania w ramach kursu.

Każda forma edukacji realizowana jest w czasie rzeczywistym.
Pełną interaktywność zajęć szkoleniowych w wirtualnej sali wykładowej zapewniają: system aktywnej wideokonferencji (udostępnianie dźwięku i obrazu), wspólna tablica, chat publiczny (wspólny) oraz chat indywidualny, ekran z prezentacją omawianych slajdów lub filmów, przeprowadzane w czasie trwania zajęć ankiety oraz możliwość dzielenia na podgrupy.

Każda sesja szkoleniowa obsługiwana jest nie tylko przez trenera/wykładowcę, ale również przez asystenta technicznego, który jest zawsze dostępny aby rozwiązać ewentualne problemy. Asystent techniczny przeprowadza z każdym uczestnikiem próbę logowania i poprawności współpracy z platformą – na kilka dni przed terminem kursu. Pomoże również w obsłudze platformy i zapozna z jej możliwościami.

Skip to content