Centrum Szkoleniowo-Informacyjne

Centrum Szkoleniowo-Informacyjne to jednostka Głównego Instytutu Górnictwa oferująca różnego typu formy edukacji i szkoleń, w tym studia podyplomowe, kursy i szkolenia, a także dostęp do najbogatszych w regionie zbiorów bibliotecznych z zakresu górnictwa i inżynierii środowiska; usługi normalizacyjne oraz usługi wydawnicze i biuro tłumaczeń.
W oparciu o współpracę z jedną z najlepszych uczelni wyższych w kraju, jaką jest Szkoła Główna Handlowa z Warszawy, realizujemy studia podyplomowe, w całości prowadzone przez doświadczoną kadrę naukową z tejże uczelni, po ukończeniu których absolwenci otrzymują świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej.
Do dyspozycji Państwa są nowocześnie wyposażone, klimatyzowane sale wykładowe, 2 salki komputerowe ze stałym łączem internetowym, aula wykładowa na 100 osób, biblioteka naukowa oraz zaplecze gastronomiczne. Centrum Szkoleniowo-Informacyjne jest również dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 

Centrum Szkoleniowo-Informacyjne Głównego Instytutu Górnictwa z dniem 16 lipca 2007 r. zostało wpisane do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Katowice jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego  oraz decyzją z dnia 6 lipca 2006 r. uzyskało akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, dotyczącą następujących kursów:

  • Dla osób dozoru ruchu elektrycznego w zakresie konstrukcji, montażu, obsługi i konserwacji urządzeń przeznaczonych do użytku w zakładach górniczych, w których występuje zagrożenie metanowe lub zagrożenie wybuchem pyłu węglowego

  • Dla osób kierownictwa i dozoru ruchu górniczego, których zakres czynności obejmuje sprawy przewietrzania i zwalczania zagrożeń: pyłowego, pożarowego, metanowego, wyrzutami gazów i skał

  • Ochrona przed naturalnym promieniowaniem jonizującym
     

Centrum Szkoleniowo-Informacyjne Głównego Instytutu Górnictwa zostało również wpisane do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym 2.24/00102/2006 (decyzja z dnia 10 stycznia 2007 r.).
 

Serdecznie zapraszamy uczelnie wyższe do współpracy w zakresie organizacji studiów podyplomowych.

 

Przy zgłoszeniach na kursy dokonywanych grupowo udzielamy rabatów.
W celu przyznania rabatu oraz ustalenia jego wysokości prosimy o kontakt.

 

W Centrum Szkoleniowo-Informacyjnym Głównego Instytutu Górnictwa zrealizowano projekt pt. "Modernizacja i doposażenie jednostki kształcenia ustawicznego - Centrum Szkoleniowo-Informacyjne GIG". W Zespole Edukacji i Szkoleń wyremontowano i wyposażono sale wykładowe w nowoczesne meble oraz sprzęt multimedialny. Podniesiono standard i przystosowano toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Projekt ten współfinansowany był przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.