Azbest dla uczniów szkół średnich 2019-2021

Szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest dla uczniów szkół średnich, kształcących w zawodach związanych z budownictwem.

Dla kogo?

Bezpłatne szkolenia realizowane w ramach zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z azbestu na lata 2009-2032” przewidziane dla uczniów kształcących się w zawodach związanych z budownictwem, organizowane na terenie Polski w szkołach średnich.

W jakim celu?

Zasadniczym celem szkolenia będzie zapoznanie uczestników szkolenia z możliwie najszerszą wiedzą z zakresu bezpiecznego prowadzenia prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Młodzi ludzie, uczniowie szkół średnich, którzy niebawem wejdą na rynek pracy, w swojej przyszłej pracy zawodowej niejednokrotnie spotkają się z tym, tak popularnym niegdyś materiałem budowlanym. Stąd wiedza o skutkach zdrowotnych związanych z nieprawidłowym jego usuwaniem będzie im niezbędna.

Dodatkową korzyścią dla uczestników, będzie możliwość uzyskania zaświadczeń uprawniających do nadzoru i prowadzenia prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r.

W ramach projektu przeszkolonych zostanie 2000 uczniów.

Program szkolenia.

Szkolenia przeprowadzone zostaną w 50 szkołach zlokalizowanych na terenie całej Polski.

Formuła szkolenia obejmować będzie część teoretyczną, warsztatową jak również praktyczną, w której uczestnicy wykonywać będą ćwiczenia w podziale na grupy.

Szkolenie podzielone zostało na 9 bloków tematycznych, w których omawiane będą aspekty prawne i techniczne, zagrożenia związane z pracami wykonywanymi w styczności z azbestem oraz wzorce prawidłowego postępowania.

Uczestnikom zapewniamy.

  • dostęp do materiałów dydaktycznych w wersji elektronicznej,
  • materiały dydaktyczne oraz arkusze ćwiczeń w wersji papierowej,
  • jednorazowe maseczki ochronne.

Wykładowcy.

Wykładowcami będą dr inż. Jacek Grabowski oraz dr inż. Paweł Olszewski – wieloletni pracownicy Głównego Instytutu Górnictwa, specjaliści z tematyki objętej szkoleniem.

Okres realizacji.

Cykl 100 szkoleń realizowanych od września 2019 do czerwca 2021

Oficjalna strona projektu.

W ramach realizowanego projektu utrzymane zostało również szkolenie e-learningowe, które powstało w poprzedniej edycji przedsięwzięcia pod adresem azbestnabudowie.gig.eu

Szkolenia dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii w ramach zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.

Skip to content