kursy-bezpieczenstwo-przeciwwybuchowe

DEx – II A – dla pracowników niefunkcyjnych

Dla użytkowników urządzeń i systemów ochronnych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – pracowników niefunkcyjnych.

Dla kogo?

Kurs adresowany jest do osób eksploatujących urządzenia i systemy ochronne w przestrzeniach zagrożonych występowaniem atmosfery wybuchowej w pozagórniczych zakładach przemysłowych, w których występują miejsca sklasyfikowane jako strefy zagrożenia wybuchem.

W jakim celu?

Celem kursu jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz podniesienie kwalifikacji pracowników nie funkcyjnych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, zatrudnionych w zakładach przemysłowych – poza sektorem górnictwa węgla kamiennego.

Wymagania.

Preferowane wymagania dla kandydatów na kurs: elektromonterzy oraz inni nie funkcyjni pracownicy zatrudnieni w strefach zagrożonych wybuchem.

Wykładowcy.

Zajęcia prowadzą eksperci Zakładu Bezpieczeństwa Przeciwwybuchowego Zakładu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy i Zagrożeń Technicznych oraz Zakładu Zwalczania Zagrożeń Pyłowych Kopalni Doświadczalnej „Barbara” GIG.

Tematyka.

Tematyka zajęć obejmuje między innymi: podstawowe informacje o zagrożeniach wybuchowych, podstawy Dyrektywy ATEX, klasyfikację pyłów i gazów wybuchowych, bezpieczeństwo zapewniane przez typowe urządzenia w obudowie przeciwwybuchowej, zagrożenie elektrycznością statyczną, podstawy znakowania urządzeń, kod IP, naprawy, dokumenty oraz gospodarkę urządzeniami.

Organizacja kursu.

  • Kurs trwa 3 dni, zajęcia rozpoczynają się o godz. 9:00
  • Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszenia – decyduje kolejność zgłoszeń. Każda ze zgłoszonych osób zostanie poinformowana o zakwalifikowaniu do udziału w kursie. Na życzenie pośredniczymy w rezerwacji hotelu (Hotel KATOWICE: 180 zł od osoby ze śniadaniem).
  • Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i po zdaniu egzaminu, stosowne zaświadczenie ukończenia kursu, z terminem jego ważności przez okres pięciu lat.

Terminy.

23-25.10.2023 r.

Kontakt.

mgr inż. Beata Wójcik
32-259-2617 lub 32-259-2422
bwojcik@gig.eu

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w stopce strony.

Termin

23 - 25 październik 23
Zapytaj o nowy termin

Koszt

1.290 PLN

REJESTRACJA

REJESTRACJA

Lokalizacja

Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
Skip to content