kursy-szkolenia-dla-gornictwa

Pobieranie próbek pyłu dla określenia stężenia zapylenia powietrza kopalnianego oraz oceny stopnia zagrożenia wybuchem pyłu węglowego

Dla kogo?

Kurs przeznaczony jest w szczególności dla:

 • pracowników Działów Wentylacji oraz Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla, którzy będą  pobierać próbki pyłu,
 • tzw. służby pyłowej – pracowników funkcyjnych.

W jakim celu?

Celem kursu jest aktualizacja i uzupełnienie wiadomości, jak też umiejętności z zakresu: przepisów dotyczących pomiarów stężenia pyłów szkodliwych dla zdrowia w wyrobiskach górniczych, oraz sposobów zwalczania zagrożeń wybuchem pyłu węglowego.

Referencje

Organizujemy kursy z zakresu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego  dla wszystkich branż przemysłu od 1996 roku. Przeszkoliliśmy kilkanaście tysięcy osób z Polski i zagranicy. Kursy prowadzone są w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę, przez uznanych specjalistów – praktyków uzyskujących bardzo wysokie oceny od uczestników.

Wykładowcy

Kurs poprowadzą eksperci Zakładu Zwalczania Zagrożeń Pyłowych Kopalni Doświadczalnej „BARBARA” GIG.

Program kursu

Zagrożenie pyłami szkodliwymi dla zdrowia.

 • Pyłometria – definicje.
 • Przepisy w zakresie pomiarów stężenia pyłów szkodliwych dla zdrowia w wyrobiskach górniczych.
 • Sposoby zwalczania zapylenia powietrza kopalnianego.
 • Pomiary stężenia zapylenia powietrza kopalnianego.
 • Oznaczanie wolnej krystalicznej krzemionki w pyle kopalnianym.
 • Ochrona dróg oddechowych przed szkodliwym działaniem pyłów.

Zagrożenie radiacyjne naturalnymi substancjami promieniotwórczymi.

 • Podstawy ochrony radiologicznej.
 • Zagrożenia układu oddechowego aerozolami promieniotwórczymi występującymi w podziemnych wyrobiskach dołowych.
 • Promieniotwórczy izotop radon 222Rn i produkty jego rozpadu.
 • Aerozole promieniotwórcze – szacowanie obciążającej dawki skutecznej.
 • Pomiary promieniotwórczości aerozoli – laboratorium.

Zagrożenie wybuchem pyłu węglowego.

 • Fizyko-chemiczne własności pyłów.
 • Wybuchy pyłu węglowego – charakterystyka, parametry
 • Sposoby zwalczania zagrożenia wybuchem pyłu węglowego
 • Przepisy w zakresie pomiarów zalegającego pyłu kopalnianego oraz intensywności osiadania pyłu
 • Pomiary zalegającego pyłu kopalnianego oraz intensywności jego osiadania

Organizacja kursu

 • Kurs trwa 32 godziny wykładowe (4 dni) i obejmuje szkolenie teoretyczne, zajęcia praktyczne i seminarium podsumowujące
 • Każdy uczestnik kursu otrzymuje materiały szkoleniowe i stosowne zaświadczenie ukończenia kursu
 • Faktury wysyłamy do 7 dni po zakończonym kursie z 14 dniowym terminem płatności, nie wymagamy dokonywania przedpłat
 • Termin  zostanie potwierdzony fax-em lub e-mailem do osób i firm uprzednio zgłoszonych, po zebraniu co najmniej 12 osobowej grupy uczestników.
 • Istnieje możliwość realizacji szkolenia w siedzibie Państwa firmy po indywidualnym uzgodnieniu warunków realizacji

Gwarancja jakości

 • Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania nr JBSI – 16/2/2023 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA
 • Akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych dla wybranych kursów – decyzja
  WE-KZ.546.1.5.2020 z dnia 16 lipca 2021 roku
 • Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00102/2006 z dnia 10.05.2006 r. zaktualizowany na 2023 r.

Termin
24-27.06.2023 r.

Kontakt.

Aleksander Warkocz
32-259-2406
32-259-2617
awarkocz@gig.eu

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w stopce strony.

Termin

24 - 27 czerwiec 24

Koszt

1.690 PLN

REJESTRACJA

REJESTRACJA

Lokalizacja

Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
Kategoria
REJESTRACJA
Skip to content