Akademia Zrównoważonego Rozwoju Terenów Zurbanizowanych

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach realizuje ogólnopolski projekt szkoleniowy: „Akademia Zrównoważonego Rozwoju Terenów Zurbanizowanych”, dofinansowany w ramach Programu Priorytetowego Edukacja Ekologiczna Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W jakim celu?

Przedsięwzięcie ma charakter niekomercyjny, a jego głównym celem jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych przedstawicieli administracji publicznej i społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.

W ramach projektu przeprowadzonych zostanie 8 dwudniowych sesji szkoleniowo-warsztatowych oraz 2 Fora Zrównoważonego Rozwoju dla 500 przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Program szkolenia.

Program szkoleń bazuje na najnowszych rozwiązaniach i aktualnej wiedzy w przedmiotowym zakresie i składa się z czterech modułów:

  • Moduł I – Miasto przyjazne mieszkańcom i środowisku,
  • Moduł II – Rewitalizacja przyrodnicza terenów zurbanizowanych,
  • Moduł III – Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa,
  • Moduł IV – Niskoemisyjna gospodarka miejska.

Oficjalna strona projektu.

azrtz.gig.eu

Skip to content