kursy-bezpieczenstwo-przeciwwybuchowe

Szkolenie doskonalące wiedzę w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego – konwersatorium

Zapraszamy do udziału w konwersatorium w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego – oferta jest skierowana do osób zainteresowanych przedłużeniem ważności certyfikatu kompetencji personelu (certyfikat MEx, IEx, DEx I/II), jak również wszystkich pozostałych absolwentów studiów podyplomowych GIG „Bezpieczeństwo technicznie w przestrzeniach zagrożonych wybuchem”.

Informacje wstępne

Osoby objęte certyfikacją personelu w zakresie MEx, IEx, DEx I/II oraz absolwenci studiów podyplomowych z zakresu zabezpieczeń przed wybuchem, prowadzonych przez GIG od 2010 roku, spotykają w swojej pracy nowe zagadnienia, wcześniej nie ujęte w programach zajęć. Chcąc wyjść naprzeciw zgłaszanym potrzebom w tym zakresie, GIG postanowił zorganizować dwudniowe konwersatorium, na którym poruszone będą najbardziej interesujące zagadnienia. Taka forma zajęć powinna przyczynić się do większej aktywności uczestników oraz zapewnić dwukierunkową wymianę doświadczeń.

Korzyści dla pracodawcy

Certyfikat kompetencji GIG jest potwierdzeniem, że osoba legitymująca się takim dokumentem uzyskała określoną wiedzę oraz posiada umiejętności i doświadczenie niezbędne do wykonywania zadań, zgodnych z zakresem danego programu certyfikacji.

System certyfikacji GIG, zgodny ze standardami europejskimi, określa zakres kompetencji w poniższych zakresach:

 • IEx – kursu dla osób pełniących funkcję inspektorów fabrycznych, w zakresie zapewniania zgodności z certyfikatem badania typu WE urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
 • DEx I/II – kursu dla użytkowników urządzeń i systemów ochronnych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (w zakładach górniczych oraz w przemyśle).
 • MEx – studiów podyplomowych GIG „Bezpieczeństwo techniczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem”.

Zgodnie z „Programem certyfikacji pracowników – górnictwa i przemysłu, absolwentów studiów podyplomowych  – nadzorujących urządzenia i systemy ochronne” (PmC-01-DexI/II,IEx,MEx) w celu uzyskania przedłużenia ważności certyfikatu należy:

 • potwierdzić zatrudnienie na stanowisku – zgodnie z wymaganiami dla danej kwalifikacji,
 • potwierdzić umiejętności praktyczne –  zgodnie z wymaganiami dla danej kwalifikacji,
 • ukończyć szkolenie doskonalące.

Referencje

Organizujemy kursy z zakresu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego   dla wszystkich branż przemysłu od 1996 roku. Przeszkoliliśmy kilkanaście tysięcy osób z Polski i zagranicy. Kursy prowadzone są w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę, przez uznanych specjalistów – praktyków uzyskujących bardzo wysokie oceny od uczestników.

Program kursu

Poruszana tematyka będzie bazowała na potrzebach rynkowych oraz zaobserwowanych praktykach (nie zawsze korzystnych). Zostaną też przedstawione przykłady analiz powypadkowych.

Konwersatorium odbędzie się w dniach 16-17 lutego 2023 r.

 1. Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem – praktyka:
  – Wymagania prawne.
  – Wymagania klienta.
  – Aktualizacja i weryfikacja poprawności dokumentu.
  – Raporty instytucji nadzorujących.
 2. Parametry atmosfer pyłowych:
  – Klasyfikacja pyłu i metody badań.
  – Weryfikacja poprawności badań.
  – Graniczne stężenie tlenu – praktyczne korzyści.
 3. Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem:
  – Zakres normy IEC 60079-10-1.
  – Zmiany w nowej edycji normy.
 4. Instalacje paliw gazowych:
  – IEC 60079-10-1 vs ST-IGG-0401:2015.
 5. Zagrożenie wybuchem a zagrożenie pożarem.
 6. Ocena ryzyka wybuchu – trudności i praktyka
 7. Aktualny stan wiedzy z zakresu Ex:
  – Obszar UE.
  – Obszar norm.
 8. Przykłady analiz powypadkowych.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzone będą przez ekspertów z obszaru bezpieczeństwa przeciwwybuchowego, w tym m.in wykładowców studiów podyplomowych GIG.  Moderatorem będzie dr inż. Michał Górny.

Do przedstawienia krótkich, piętnastominutowych referatów, zachęcamy również absolwentów studiów. Tematyka wystąpień powinna obejmować ciekawe rozwiązania, wdrożenia lub doświadczenia w zakresie związanym z bezpieczeństwem przeciwwybuchowym. Warunkiem jest przesłanie konspektu prezentacji na adres bwojcik@gig.eu oraz uzyskanie akceptacji organizatora. Termin nadsyłania konspektów: 31.01.2023 r.

Organizacja kursu

 • Program obejmuje 16 godzin zajęć i zawiera wykłady teoretyczne, warsztaty, panel dyskusyjny przeznaczony na omówienie zagadnień poruszanych przez uczestników, omówienie studium przypadku.
 • Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończonym szkoleniu potwierdzające podniesienie kompetencji zawodowych, materiały szkoleniowe, poczęstunek (kawa, herbata, catering).
 • Siedziba GIG znajduje się w centrum Katowic z dogodnym dojazdem oraz parkingiem.
 • Zainteresowanym ofertą hotelową umożliwiamy rezerwację w Hotelu KATOWICE (przy tej samej ulicy) w wynegocjowanej dla naszych uczestników cenie – 180 zł za nocleg ze śniadaniem w pokoju jednoosobowym.
 • Faktury wysyłamy do 7 dni po zakończonym kursie z 14 dniowym terminem płatności, nie wymagamy dokonywania przedpłat.
 • Termin  zostanie potwierdzony fax-em lub e-mailem do osób i firm uprzednio zgłoszonych po zebraniu co najmniej 10 osobowej grupy uczestników.

Gwarancja jakości

 • Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania nr JBSI – 16/1/2022 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
 • Akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w wybranych formach pozaszkolnych – decyzja WE-KZ.546.1.5.2020 z dnia 16 lipca 2021 r.
 • Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00102/2006 z dnia 10.05.2006 r. zaktualizowany na 2021 r.

Termin

16-17.02.2023 r.

Karta zgłoszenia

Kontakt

mgr inż. Beata Wójcik
32-259-2422 lub 32-259-2617
bwojcik@gig.eu

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w stopce strony.

Termin

16 - 17 grudzień 23

Koszt

1.690 PLN

REJESTRACJA

REJESTRACJA

Lokalizacja

Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
REJESTRACJA
Skip to content