kursy-bezpieczenstwo-przeciwwybuchowe

Szkolenie doskonalące wiedzę w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego

Zapraszamy do udziału w szkoleniu doskonalącym wiedzę w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego osoby zainteresowane uzyskaniem  przedłużenia ważności certyfikatu kompetencji personelu (certyfikat IEx, DEx I/II, MEx) jak również osoby, które widzą potrzebę aktualizacji  swojej wiedzy  w tym zakresie.

Korzyści dla pracodawcy.

Uzyskanie certyfikatu gwarantuje pracodawcy, że osoba uzyskała niezbędną wiedzę i doświadczenie praktyczne do wykonania określonych czynności oraz jest świadoma odpowiedzialności jaką ponosi za swoje działania u pracodawcy.

Zaproponowany, przez Jednostkę Oceny Zgodności Głównego Instytutu Górnictwa, system certyfikacji  – zgodny ze standardami europejskimi  – jest gwarantem potwierdzonych kompetencji osób przez niezależnych egzaminatorów i certyfikatorów w każdej z kategorii:

 • IEx – kursu dla byłych inspektorów fabrycznych, w zakresie ZAPEWNIANIA ZGODNOŚCI Z CERTYFIKATEM BADANIA TYPU WE URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW OCHRONNYCH PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU W PRZESTRZENIACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM
 • DEx I/II – kursu dla UŻYTKOWNIKÓW URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW OCHRONNYCH W PRZESTRZENIACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM (w zakładach górniczych/w przemyśle) – pracowników niefunkcyjnych.
 • MEx – studiów podyplomowych GIG BEZPIECZEŃSTWO TECHNICZNE W PRZESTRZENIACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM.

Zgodnie z „Programem certyfikacji pracowników – górnictwa i przemysłu, absolwentów studiów podyplomowych  – nadzorujących urządzenia i systemy ochronne” (PmC-01-DexI/II,IEx,MEx) w celu uzyskania przedłużenia ważności certyfikatu należy:

 • potwierdzić zatrudnienie na stanowisku – zgodnie z wymaganiami dla danej kwalifikacji,
 • potwierdzić umiejętności praktyczne –  zgodnie z wymaganiami dla danej kwalifikacji,
 • ukończyć szkolenie doskonalące.

Referencje.

Organizujemy kursy z zakresu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego   dla wszystkich branż przemysłu od 1996 roku. Przeszkoliliśmy kilkanaście tysięcy osób z Polski i zagranicy. Kursy prowadzone są w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę, przez uznanych specjalistów – praktyków uzyskujących bardzo wysokie oceny od uczestników.

Program kursu.

Program szkolenia, przewiduje 16 godzin, prowadzonych zarówno w formie wykładów, warsztatów jak i dyskusji moderowanych.

Przewidziane są dwa bloki, w których wymagana jest Państwa aktywność:

 • Blok seminaryjny – wskazanie zagadnień praktycznych szczególnie ważnych dla Uczestników;
 • Blok prezentacyjny – omówienie przez Uczestników nowatorskiego rozwiązania w zakresie Ex – przewidziano możliwość krótkich (do 20 minut) prezentacji własnych  doświadczeń.

W przypadku chęci przedstawienia prezentacji prosimy o przesłanie konspektu prezentacji, zagadnień praktycznych, które należałoby omówić podczas dyskusji w  bloku seminaryjnym.

Wykładowcy.

Kurs poprowadzą  eksperci – praktycy Jednostki Oceny Zgodności GIG, pierwszej w Polsce Jednostki  Certyfikującej w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego, zgodnie ze światowym systemem certyfikacji IECEx.

Organizacja kursu.

 • Kurs trwa 16 godzin wykładowych i obejmuje wykłady teoretyczne, warsztaty, panel dyskusyjny przeznaczony na omówienie zagadnień poruszanych przez uczestników, omówienie studium przypadku – omówienie zagadnień praktycznych oraz konsultacje po kursie  w zakresie tematyki kursu. 
 • Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończonym szkoleniu potwierdzające podniesienie kompetencji zawodowych oraz dwujęzyczny certyfikat (polsko-angielski), materiały szkoleniowe, poczęstunek (kawa, herbata, catering).
 • Siedziba GIG znajduje się w centrum Katowic z dogodnym dojazdem oraz parkingiem.
 • Zainteresowanym ofertą hotelową umożliwiamy rezerwację w Hotelu KATOWICE (przy tej samej ulicy) w wynegocjowanej dla naszych uczestników cenie – 120 zł za nocleg ze śniadaniem w pokoju jednoosobowym.
 • Faktury wysyłamy do 7 dni po zakończonym kursie z 14 dniowym terminem płatności,nie wymagamy dokonywania przedpłat.
 • Termin  zostanie potwierdzony fax-em lub e-mailem do osób i firm uprzednio zgłoszonych po zebraniu co najmniej 12 osobowej grupy uczestników.

Gwarancja jakości.

 • Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania nr JBS-54/11/2021 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
 • Akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w wybranych formach pozaszkolnych – decyzja WE-KZ.546.1.5.2020 z dnia 16 lipca 2021 r.
 • Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00102/2006 z dnia 10.05.2006 r. zaktualizowany na 2021 r.

Termin.

Planowany termin kursu: II półrocze 2021 r. Kolejny termin zostanie ustalony po zebraniu grupy.

Kontakt.

mgr inż. Beata Wójcik
32-259-2617 lub 32-259-2422
bwojcik@gig.eu

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w stopce strony.

Termin

01 październik 2021

Koszt

1.500 PLN

Lokalizacja

Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
REJESTRACJA
Skip to content