kursy-bezpieczenstwo-przeciwwybuchowe

IEx dla osób pełniących funkcję inspektorów fabrycznych

Kurs IEx dla producentów w zakresie zapewniania zgodności z certyfikatem badania typu UE urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

Dla kogo?

Kurs specjalistyczny – II stopień, z zakresu techniki przeciwwybuchowej, którego celem jest aktualizacja wiedzy oraz podniesienie kwalifikacji osób sprawujących nadzór techniczny w zakresie realizowanych procesów produkcyjnych urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Przeznaczony dla producentów urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, a w szczególności dla:

 • osób upoważnionych do podpisywania deklaracji zgodności UE lub świadectw zgodności części i podzespołów,
 • osób pełniących dotychczas funkcję inspektora fabrycznego,
 • kadry inżynierskiej zajmującej się nadzorem procesów produkcyjnych, pełnomocników jakości oraz osób trudniących się odbiorami urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

Referencje.

Organizujemy kursy z zakresu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego   dla wszystkich branż przemysłu od 1996 roku. Przeszkoliliśmy kilkanaście tysięcy osób z Polski i zagranicy. Kursy prowadzone są w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę, przez uznanych specjalistów – praktyków uzyskujących bardzo wysokie oceny od uczestników.

Program kursu.

 • Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe;
 • ATEX – wymagania stawiane producentom;
 • Procedury oceny zgodności;
 • Udział producenta w ocenie zgodności;
 • Dokumenty oceny zgodności;
 • Kod IP;
 • Badania wyrobu – Systemy Zarządzania Jakością (PN-EN ISO/IEC 80079-34);
 • Dokumentacja wyrobu;
 • Znakowanie urządzeń;
 • Wybrane rodzaje budowy przeciwwybuchowej i metody badań.

Uwaga ! Od uczestników wymagana jest znajomość tematyki wykładanej podczas kursu typu PREx.

Wykładowcy.

Kurs poprowadzą  eksperci Jednostki Notyfikowanej UE w obszarze Dyrektywy ATEX, oraz pierwszej w Polsce Jednostki  Certyfikującej w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego, zgodnie ze światowym systemem certyfikacji IECEx –  specjaliści Jednostki Oceny Zgodności GIG.

Organizacja kursu.

 • Kurs trwa 16 godzin wykładowych i obejmuje wykłady teoretyczne, panel dyskusyjny przeznaczony na omówienie zagadnień poruszanych przez uczestników,  omówienie studium przypadku – omówienie zagadnień praktycznych oraz konsultacje po kursie  w zakresie tematyki kursu. 
 • Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończonym kursie potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz dwujęzyczny certyfikat (polsko-angielski), materiały szkoleniowe, poczęstunek (kawa, herbata, catering).
 • Siedziba GIG znajduje się w centrum Katowic z dogodnym dojazdem oraz parkingiem.
 • Faktury wysyłamy do 7 dni po zakończonym kursie z 14 dniowym terminem płatności, nie wymagamy dokonywania przedpłat.
 • Termin  zostanie potwierdzony fax-em lub e-mailem do osób i firm uprzednio zgłoszonych po zebraniu co najmniej 12 osobowej grupy uczestników.
 • Istnieje możliwość realizacji szkolenia w siedzibie Państwa firmy po indywidualnym uzgodnieniu warunków realizacji.

Gwarancja jakości.

 • Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania nr JBSI – 16/3/2023 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
 • Akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w wybranych formach pozaszkolnych – decyzja WE-KZ.546.1.5.2020 z dnia 16 lipca 2021 r.
 • Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00102/2006 z dnia 10.05.2006 r.

Terminy.

10-11.06.2024 r.

Kontakt.

mgr Aleksandra Tochowicz
32-259-2617 lub 32-259-2422
atochowicz@gig.eu

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w stopce strony.

Termin

10 - 11 czerwiec 24

Koszt

1.350 PLN

REJESTRACJA

REJESTRACJA

Lokalizacja

Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
REJESTRACJA
Skip to content