kursy-szkolenia-dla-gornictwa

Nowelizacja prawa geologicznego i górniczego w obszarze: prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych, ratownictwa górniczego, zagrożeń naturalnych i robót strzałowych.

Dla kogo.

Szkolenie przeznaczone jest w szczególności dla:

 • osób kierownictwa i dozoru ruchu w kopalniach węgla kamiennego
 • osób kierownictwa i dozoru ruchu w kopalniach rud miedzi i w odkrywkowych zakładach górniczych
 • kadry inżynierskiej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo pracy w kopalniach

W jakim celu?

Celem szkolenia jest: aktualizacja i nabycie nowej wiedzy przez osoby kierownictwa i dozoru ruchu oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo pracy w kopalniach, w świetle nowych Rozporządzeń Ministra Energii i Ministra Środowiska dotyczących: prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych, ratownictwa górniczego, zagrożeń naturalnych i robót strzałowych.

Referencje.

Organizujemy szkolenia i kursy specjalistyczne dla wszystkich branż przemysłu od 1996 roku. Przeszkoliliśmy kilkanaście tysięcy osób z Polski i zagranicy. Kursy z zakresu nowelizacji Prawa Geologicznego i Górniczego organizujemy od 2003 roku. Kursy prowadzone są w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę, przez uznanych specjalistów – praktyków uzyskujących bardzo wysokie oceny od uczestników.

Wykładowcy.

Szkolenie poprowadzą specjaliści Wyższego Urzędu Górniczego i eksperci Zakładu Bezpieczeństwa Górniczych Środków Strzałowych  Kopalni  Doświadczalnej BARBARA oraz specjaliści Zakładu Tąpań i Mechaniki Górotworu Głównego Instytutu Górnictwa.

Program kursu.

 • Nowe zapisy w Rozporządzeniach  w zakresie górnictwa podziemnego i odkrywkowego i ich interpretacja przez nadzór górniczy.
 • Omówienie nowelizacji w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych wymagań dot. prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. z 9 czerwca  2017r., poz. 1118)
 • Omówienie zmian w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. z  31 maja  2017r., poz. 1052)
 • Zmiany w prawie wykonawczym – zagrożenia naturalne  – Rozporządzenie Ministra Środowiska  z  dnia 20 czerwca 2017 r.,  (Dz.  U. z  27 czerwca 2017r., poz. 1247)
 • Szczegółowe wymagania dotyczące przechowywania oraz używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego, w świetle Rozporządzenia Ministra Energii z 9.11 2016 r.  (Dz. U. z 22 lutego 2017 r., poz. 321).

Organizacja kursu.

 • Szkolenie trwa 7 godzin wykładowych i obejmuje zajęcia teoretyczne i dyskusję podsumowującą. 
 • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe i stosowne zaświadczenie ukończenia kursu, jak również poczęstunek (kawa, herbata, catering).
 • Siedziba GIG znajduje się w centrum Katowic z dogodnym dojazdem oraz parkingiem.
 • Zainteresowanym ofertą hotelową umożliwiamy rezerwację w Hotelu KATOWICE (przy tej samej ulicy) w wynegocjowanej dla naszych uczestników cenie – 120 zł za nocleg ze śniadaniem w pokoju jednoosobowym.
 • Faktury wysyłamy do 7 dni po zakończonym kursie z 14 dniowym terminem płatności, nie wymagamy dokonywania przedpłat.
 • Termin  zostanie potwierdzony fax-em lub e-mailem do osób i firm uprzednio zgłoszonych, po zebraniu co najmniej 12 osobowej grupy uczestników.

Gwarancja jakości.

 • Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania nr JBSI – 16/2/2023 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
 • Akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w wybranych formach pozaszkolnych – decyzja WE-KZ.546.1.5.2020 z dnia 16 lipca 2021 r.
 • Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00102/2006 z dnia 10.05.2006 r.

Termin.

Po zebraniu grupy.

Kontakt.


32-259-2604
centrum@gig.eu

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w stopce strony.

Termin

20 kwietnia 22
Zapytaj o nowy termin

Koszt

690 PLN

REJESTRACJA

REJESTRACJA

Lokalizacja

Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
Kategoria
Skip to content