Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe

wrzesień 2022
kursy-bezpieczenstwo-przeciwwybuchowe

DEx – I

Kurs specjalistyczny z zakresu techniki przeciwwybuchowej, którego celem jest podniesienie kwalifikacji oraz aktualizacja wiedzy osób nadzorujących eksploatację urządzeń i systemów ochronnych w przestrzeniach zagrożonych występowaniem atmosfery wybuchowej w podziemnych zakładach górniczych. ...
26 wrz
Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
kursy-bezpieczenstwo-przeciwwybuchowe

DEx – I

Kurs specjalistyczny z zakresu techniki przeciwwybuchowej, którego celem jest podniesienie kwalifikacji oraz aktualizacja wiedzy osób nadzorujących eksploatację urządzeń i systemów ochronnych w przestrzeniach zagrożonych występowaniem atmosfery wybuchowej w podziemnych zakładach górniczych. ...
27 wrz
Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
kursy-bezpieczenstwo-przeciwwybuchowe

DEx – I

Kurs specjalistyczny z zakresu techniki przeciwwybuchowej, którego celem jest podniesienie kwalifikacji oraz aktualizacja wiedzy osób nadzorujących eksploatację urządzeń i systemów ochronnych w przestrzeniach zagrożonych występowaniem atmosfery wybuchowej w podziemnych zakładach górniczych. ...
28 wrz
Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
kursy-bezpieczenstwo-przeciwwybuchowe

DEx – I

Kurs specjalistyczny z zakresu techniki przeciwwybuchowej, którego celem jest podniesienie kwalifikacji oraz aktualizacja wiedzy osób nadzorujących eksploatację urządzeń i systemów ochronnych w przestrzeniach zagrożonych występowaniem atmosfery wybuchowej w podziemnych zakładach górniczych. ...
29 wrz
Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
kursy-bezpieczenstwo-przeciwwybuchowe

DEx – I

Kurs specjalistyczny z zakresu techniki przeciwwybuchowej, którego celem jest podniesienie kwalifikacji oraz aktualizacja wiedzy osób nadzorujących eksploatację urządzeń i systemów ochronnych w przestrzeniach zagrożonych występowaniem atmosfery wybuchowej w podziemnych zakładach górniczych. ...
30 wrz
Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
październik 2022
listopad 2022
kursy-bezpieczenstwo-przeciwwybuchowe

ATEX USER Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe w miejscach pracy

Specjalistyczny kurs z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, związanego z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej w miejscu pracy – prezentujący zapisy prawa polskiego oraz postanowienia dyrektywy ATEX USER 1999/92/WE (ATEX 137). ...
21 lis
Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
grudzień 2022
kursy-bezpieczenstwo-przeciwwybuchowe

Dyrektywa ATEX

Podstawowy kurs z zakresu techniki przeciwwybuchowej, dostarczający bazowej wiedzy w zakresie zaleceń Dyrektywy ATEX 114 (2014/34/UE) i Dyrektywy ATEX 137 USER (99/92/WE). Przeznaczony dla producentów oraz użytkowników urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. ...
09 gru
Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
czerwiec 2023
kursy-bezpieczenstwo-przeciwwybuchowe

Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe w miejscach pracy, w których występują pyły palne

Specjalistyczny kurs z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, związany z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej w miejscu pracy w którym występują pyły palne (Elektrownie i elektrociepłownie, przemysł spożywczy, przemysł drzewny, przemysł farmaceutyczny, przemysł budowlany). ...
30 cze
Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
Nie odnaleziono wydarzeń!
Skip to content