Czerwiec 2021

PN
WT
ŚR
CZW
PT
SOB
NIE
31
1
2
3
4
5
6
7

DEx – I

DEx – I A – pracownicy na stanowiskach robotniczych

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy dla pracowników zjeżdżających w podziemia kopalń

8

DEx – I

DEx – I A – pracownicy na stanowiskach robotniczych

Termowizja w budownictwie i energetyce

9

DEx – I

DEx – I A – pracownicy na stanowiskach robotniczych

Regulacje prawne w zakresie wymagań dla środków ochrony indywidualnej wprowadzanych do użytku w zakładach górniczych

Wykonywanie pomiarów zagrożenia radiacyjnego w zakładach górniczych

10

DEx – I

11

DEx – I

12
13
14

IEx dla byłych inspektorów fabrycznych

Mechanika górotworu i obudowa wyrobisk udostępniających i przygotowawczych

15

IEx dla byłych inspektorów fabrycznych

16

Dyrektywa ATEX

Prawne i Praktyczne Aspekty Kontroli Pracodawcy przez Państwową Inspekcję Pracy i Państwową Inspekcję Sanitarną oraz aktualne zagadnienia Prawa Pracy, BHP i Ochrony Danych Osobowych w Związku z epidemią COVID-19

17

Zatrudnianie cudzoziemców na terenie RP – branża budowlana

SHEx – dla handlowców w zakresie wymagań dot. urządzeń w wykonaniu Ex

18
19
20
21

ATEX USER Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe w miejscach pracy

22

Jak zatrudniać cudzoziemców w Polsce w 2021 r.

Auditor Energetyczny

Składowanie węgla kamiennego oraz inwentaryzacja zasobów

23

Nowe wymagania ochrony danych osobowych zgodnie z RODO

Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy

Komercjalizacja Zakładów Opieki Zdrowotnej w świetle obowiązujących przepisów

24

Wpływ parametrów jakościowych paliw na proces spalania w kotłach energetycznych

Nowe Prawo wodne – istotne zmiany systemowe i ich wpływ na działalność przemysłową, energetyczną i górniczą

Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE

Nowelizacja prawa geologicznego i górniczego w obszarze: prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych, ratownictwa górniczego, zagrożeń naturalnych i robót strzałowych.

25

Audytor etyczny

Kursy specjalistyczne dla funkcjonariuszy policji

26
27
28

Nowy system monitorowania i kontrolowania jakości paliw stałych

29

Nowe Prawo Energetyczne – kompendium wiedzy

30

Regulacja działalności gospodarczej w zakresie paliw ciekłych z uwzględnieniem ostatnich zmian w ustawie – Prawo energetyczne

Kurs dla pracodawców oraz pracowników zatrudnionych przy pracach w kontakcie z azbestem

1
2
3
4