studia-podyplomowe-katowice-slask-mba

Studia Podyplomowe oparte na strukturze MBA 2021/2022

Cel studiów.

Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy menedżerskiej, niezbędnej do pełnienia funkcji kierowniczych we współczesnej gospodarce. Dzięki dużemu udziałowi zajęć o charakterze warsztatowym, słuchacze nabywają kompetencje menedżerskie, wymieniają się doświadczeniami oraz nawiązują kontakty, które procentują w ich karierze zawodowej.

Studia adresowane są do:

 • Obecnych i przyszłych menadżerów różnych szczebli przedsiębiorstw i organizacji sektora publicznego.
 • Właścicieli firm, którzy chcą skonfrontować stosowane przez siebie praktyczne rozwiązania z innymi podejściami.
 • Absolwentów ekonomii i zarządzania, którzy pragną odświeżyć wiedzę, poznać najnowsze trendy i poprawić swoją pozycję na rynku pracy.
 • Absolwentów innych kierunków studiów, pragnących uzupełnić swoją wiedzę w zakresie zarządzania.

Korzyści.

 • Wszystkie zajęcia realizowane po polsku.
 • Nabycie kompleksowej wiedzy dotyczącej różnych aspektów zarządzania przedsiębiorstwem.
 • Duży nacisk na umiejętności praktyczne.
 • Wymiana doświadczeń i nawiązywanie kontaktów biznesowych.
 • Motywacja do dalszego samodzielnego rozwoju.
 • Dwujęzyczne (polskie i angielskie) świadectwo ukończenia studiów podyplomowych sygnowane przez Szkołę Główną Handlową z Warszawy.
 • Oszczędność czasu i pieniędzy.

Kadra dydaktyczna.

Zajęcia prowadzą wykładowcy Szkoły Głównej Handlowej. Każdy wykładowca posiada amerykańskiego partnera, z którym współpracuje przy koordynacji programu i metod nauczania.

Organizacja studiów.

 • Studia trwają 2 semestry, w sesjach sobotnio-niedzielnych, raz w miesiącu, (w wyjątkowych sytuacjach dwa razy w miesiącu).
 • Zajęcia prowadzone są w języku polskim, w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów.
 • W ramach opłaty uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i książki oraz poczęstunek (tylko w przypadku zajęć stacjonarnych-kawa, herbata, lunch).
 • Program studiów obejmuje 160 godzin wykładowych i ćwiczeń (10 zjazdów).
 • Warunkiem ukończenia studiów jest pisemne zaliczenie poszczególnych bloków tematycznych.
 • Absolwenci uzyskują dwujęzyczne świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej.
 • Studia organizowane są raz w roku. Kolejna, planowana XXXIII edycja: październik 2021 – czerwiec 2022 (nabór od czerwca 2021).
 • Studia organizowane są hybrydowo. W obecnej sytuacji epidemicznej zdalnie, za pośrednictwem dedykowanej platformy edukacyjnej, dającej możliwość interaktywnego uczestnictwa w zajęciach. W przypadku decyzji Rektora SGH o wznowieniu zajęć stacjonarnych, będzie możliwość uczestnictwa w zajęciach na sali wykładowej, w GIG.

Program studiów.

 • Wykłady inauguracyjne – Prorektor, Dziekan
 • Wprowadzenie do zarządzania – prof. Piotr Płoszajski
 • Zachowanie organizacyjne – dr Bartosz Majewski
 • Analiza danych w zarządzaniu – prof. Wioletta Wróblewska
 • Prawo Gospodarcze – dr Marcin Gorazda
 • Ekonomia menedżerska – dr Bogusław Czarny
 • Rachunkowość finansowa – prof. Anna Karmańska
 • Systemy informacyjne w zarządzaniu – dr Konrad Kobylecki
 • Rachunkowość zarządcza – prof. Anna Karmańska
 • Zarządzanie działalnością operacyjną – dr Bartosz Grucza
 • Zarządzanie marketingowe – dr Lidia Danik
 • Zarządzanie finansowe – prof. Jacek Grzywacz
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi – dr Tomasz Rostkowski
 • Podejmowanie decyzji – dr Przemysław Szufel
 • Logistyka – prof. Krzysztof Rutkowski
 • Zarządzanie strategiczne – prof. Grażyna Leśniak-Łebkowska
 • Zarządzanie międzynarodowe – dr Anna Masłoń-Oracz
 • Otoczenie międzynarodowe – prof. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska
 • Zarządzanie procesami – dr Sylwester Gregorczyk
 • Negocjacje – dr Sławomir Winch

Gwarancja jakości.

 • Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania nr JBS-54/11/2021 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
 • Akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych dla wybranych kursów – decyzja KO.ZU.KU.42019/7/06 z dnia 6 lipca 2006 roku
 • Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00102/2006 z dnia 10.05.2006 r.

Wymagane dokumenty.

 • Odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej.
 • 2 zdjęcia legitymacyjne.
 • Zaświadczenie o stażu pracy (wymagany roczny staż) i zajmowanym stanowisku.
 • Kwestionariusz osobowy.
 • Podanie do rektora SGH o przyjęcie na studia.
 • Umowa pomiędzy uczestnikiem a GIG dotycząca zasad finansowania.

Cena studiów.

Całkowity koszt studiów wynosi 8.100 zł (zwolnione z VAT).
Istnieje możliwość opłaty w 2 lub 10 nieoprocentowanych ratach. Rozliczenia odbywają się na podstawie faktur wystawionych w terminach określonych w załączniku do umowy.

Tryb naboru.

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń (złożenie kompletu dokumentów oraz podpisanie umowy jest równoznaczne z przyjęciem na studia).

Kontakt.

mgr Dorota Lorenc
32-259-2604 lub 32-259-2233
dlorenc@gig.eu

Termin

02 październik 2021 - 26 czerwiec 2022

Koszt

8.100 PLN

Lokalizacja

Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
REJESTRACJA
Skip to content