studia-podyplomowe-katowice-slask-mba

Audyting i certyfikacja energetyczna budynków w praktyce

Dla kogo?

Studia adresowane są do osób, które zamierzają nabyć lub uzupełnić wiedzę praktyczną w zakresie sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynków, lokali mieszkalnych oraz części budynku stanowiącego samodzielną część techniczno-użytkową oraz uprawnienia do sporządzania wspomnianych świadectw.

W jakim celu?

Celem studiów jest przekazanie wiedzy praktycznej z zakresu sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącego całość techniczno-użytkową  z uwzględnieniem zagadnień z obszaru termowizji, a także przeprowadzania audytów termomodernizacyjnych oraz remontowych.

Wykładowcy.

Zajęcia prowadzą audytorzy energetyczni Krajowej Agencji Poszanowania Energii oraz weryfikatorzy audytów energetycznych dla Banku Gospodarstwa Krajowego – specjaliści z Zakładu Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.

Program studiów.

Organizacja studiów.

 • Studia trwają 2 semestry, w sesjach sobotnio-niedzielnych, raz w miesiącu,począwszy od października 2014 r.
 • Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń w gmachu Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.
 • W ramach opłaty uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i książki oraz poczęstunek (kawa, herbata, ciepły posiłek).
 • Program studiów obejmuje 160 godzin wykładowych i ćwiczeń (10 zjazdów).
 • Proponowany na rok akademicki 2014/2015 program oparty jest na doświadczeniach praktycznych wynikających z przeszkolenia – w ramach projektu realizowanego w latach 2011-2013 „Zdobądź zawód z przyszłością- Audytora energetycznego” 160 uczestników w 8 edycjach, z których wszyscy przystąpili do egzaminu państwowego.
 • Warunkiem ukończenia studiów jest minimum 80% frekwencja, potwierdzona podpisami na listach obecności oraz uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej z egzaminów przewidywanych programem.
 • Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia studiów podyplomowych Głównego Instytutu Górnictwa.
 • Tryb naboru: rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń (złożenie kompletu dokumentów oraz podpisanie umowy jest równoznaczne z przyjęciem na studia).

Wymagane dokumenty.

 • odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej (magisterski lub licencjacki),
 • 2 zdjęcia legitymacyjne,
 • kwestionariusz osobowy,
 • podanie do Kierownika Studiów Podyplomowych o przyjęcie na studia,
 • umowa pomiędzy uczestnikiem a GIG dotycząca zasad finansowania.

Dokumenty do pobrania.

Kontakt.

mgr inż. Beata Wójcik
32-259-2422
bwojcik@gig.eu

Termin

01 października 20 - 31 października 21
Zapytaj o nowy termin

Koszt

4.000 PLN

REJESTRACJA

REJESTRACJA

Lokalizacja

Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
Kategoria
Skip to content