kursy-bezpieczenstwo-przeciwwybuchowe

DEx – I A – pracownicy na stanowiskach robotniczych

Realizacja kursu on-line (w przypadku problemów technicznych, istnieje możliwość odbycia kursu w formie stacjonarnej).

Dla kogo?

Kurs przeznaczony jest w szczególności dla:

 • osób  na stanowiskach robotniczych zajmujących się montażem, obsługą i konserwacją urządzeń przeciwwybuchowych,
 • osób na stanowiskach robotniczych wykonujących prace w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

W jakim celu?

Kurs specjalistyczny z zakresu techniki przeciwwybuchowej, którego celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz aktualizacja wiedzy osób na stanowiskach robotniczych, użytkujących urządzenia przeciwwybuchowe w podziemiach zakładów górniczych.

Referencje

Organizujemy kursy z zakresu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego dla wszystkich branż przemysłu od 1996 roku. Przeszkoliliśmy kilkanaście tysięcy osób z Polski i zagranicy. Kursy prowadzone są w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę, przez uznanych specjalistów – praktyków uzyskujących bardzo wysokie oceny od uczestników.

Program kursu

 • Podstawowe informacje o zagrożeniach wybuchowych w kopalni.
 • Podstawowe informacje o zasadach wprowadzania wyrobów Ex na rynek (ATEX – podstawy).
 • Parametry wybuchowości metanu, pyłu węglowego i gazów grupy IIA (podziemne magazyny paliw).
 • Kod IP.
 • Znakowanie urządzeń – podstawy, dokumenty dostarczane wraz z urządzeniem.
 • Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe zapewniane przez typowe urządzenia Exd, Exe, napędy spalinowe, urządzenia Exi, lampy nahełmne.
 • Naprawy urządzeń budowy przeciwwybuchowej.
 • Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe zapewniane przez typowe Zagrożenie elektrycznością statyczną.
 • Znakowanie urządzeń (podstawy i historia), dokumenty dostarczane wraz z urządzeniem.
 • Gospodarka urządzeniami budowy przeciwwybuchowej.

Wykładowcy

Kurs poprowadzą  eksperci Jednostki Notyfikowanej UE w obszarze Dyrektywy ATEX, oraz pierwszej w Polsce Jednostki  Certyfikującej w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego, zgodnie ze światowym systemem certyfikacji IECEx – specjaliści Zespołu ds. Bezpieczeństwa Przeciwwybuchowego Jednostki Oceny Zgodności GIG.

Organizacja kursu

 • Kurs trwa 24 godziny wykładowe i obejmuje szkolenie teoretyczne. 
 • Wymagania wobec kandydatów na kurs: zatrudnienie w zakładach górniczych na stanowiskach robotniczych, staż pracy w zakresie eksploatacji urządzeń i systemów ochronnych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
 • Każdy uczestnik kursu otrzymuje materiały szkoleniowe i stosowne zaświadczenie ukończenia kursu oraz poczęstunek (kawa, herbata, catering).
 • Zaświadczenie ważne jest przez okres 5 lat. 
 • Siedziba GIG znajduje się w centrum Katowic z dogodnym dojazdem oraz parkingiem.
 • Zainteresowanym ofertą hotelową umożliwiamy rezerwację w Hotelu KATOWICE(przy tej samej ulicy) w wynegocjowanej dla naszych uczestników cenie – 180 zł za nocleg ze śniadaniem w pokoju jednoosobowym. 
 • Faktury wysyłamy do 7 dni po zakończonym kursie z 14 dniowym terminem płatności, nie wymagamy dokonywania przedpłat.
 • Termin  zostanie potwierdzony fax-em lub e-mailem do osób i firm uprzednio zgłoszonych, po zebraniu co najmniej 12 osobowej grupy uczestników.
 • Istnieje możliwość realizacji szkolenia w siedzibie Państwa firmy po indywidualnym uzgodnieniu warunków realizacji.

Gwarancja jakości

 • Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania nr JBSI – 16/2/2023 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
 • Akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w wybranych formach pozaszkolnych – decyzja WE-KZ.546.1.5.2020 z dnia 16 lipca 2021 r.
 • Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00102/2006 z dnia 10.05.2006 r. zaktualizowany na 2021 r.

Terminy

26-28.02.2024 r
08-10.04.2024 r
03-05.06.2024 r

Kontakt

Maciej Kopiec
32 259 26 04
mkopiec@gig.eu

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w stopce strony.

Termin

26 - 28 luty 24
Zapytaj o nowy termin

Koszt

1.350 PLN

REJESTRACJA

REJESTRACJA

Lokalizacja

Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
Skip to content