kursy-szkolenia-dla-gornictwa

Konserwator i wydawca metanomierzy przenośnych

Kurs specjalistyczny na stanowisko konserwator i wydawca metanomierzy przenośnych w podziemnych zakładach górniczych.

Dla kogo?

Kurs specjalistyczny dla osób, które zgodnie z postanowieniami paragrafu 287, ust. 1, „Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego  z późniejszymi zmianami (Dz.U.06.124.863 oraz Dz.U.10.124.855), będą wydawały, konserwowały oraz przeprowadzały bieżące i okresowe kontrole metanomierzy przenośnych.

W jakim celu?

 • Zapoznanie słuchaczy z: metodami pomiaru stężenia metanu, zasadami działania, budową i parametrami technicznymi metanomierzy, instrukcjami obsługi oraz instrukcjami bieżących i okresowych kontroli metanomierzy przenośnych.
 • Uzyskanie informacji na temat prawidłowej obsługi i konserwacji, a także prawidłowego wykonywania bieżących i okresowych (miesięcznych) kontroli metanomierzy przenośnych – zgodnie z obowiązującymi instrukcjami prowadzenia kart ewidencyjnych i kart okresowych kontroli metanomierzy przenośnych.

Referencje

Specjalistyczne kursy z zakresu obsługi urządzeń metanometrycznych organizujemy od 1996 roku. Przeszkoliliśmy kilkanaście tysięcy osób z Polski i zagranicy. Kursy prowadzone są w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę, przez uznanych specjalistów – praktyków uzyskujących bardzo wysokie oceny od uczestników.

Program kursu

 • Wiadomości teoretyczne z zakresu konserwacji i wydawania metanomierzy przenośnych.
 • Zakres obowiązków konserwatora i wydawcy metanomierzy.
 • Zasady działania i klasyfikacja metanomierzy.
 • Metanomierze VM-1, VM-1p, VM-1z, M-IC, M700-Auer , MTS-1, DRAGER X-am 2500, metanomierz interferencyjny, Sygnał-2 – zajęcia teoretyczne i praktyczne.
 • Służba metanometryczna.

Wykładowcy

Kurs poprowadzi  ekspert – specjalista Zakładu ds. Bezpieczeństwa Przeciwwybuchowego Jednostki Oceny Zgodności GIG.

Organizacja kursu

 • Kurs trwa 16 godzin wykładowych i obejmuje wykłady teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne  z przyrządami pomiarowymi stosowanymi w zakładach górniczych.
 • Uczestnicy otrzymują stosowne zaświadczenie o ukończonym kursie po zdaniu egzaminu oraz materiały szkoleniowe i poczęstunek (kawa, herbata, catering).
 • Siedziba GIG znajduje się w centrum Katowic z dogodnym dojazdem oraz parkingiem.
 • Zainteresowanym ofertą hotelową umożliwiamy rezerwację w Hotelu KATOWICE (przy tej samej ulicy) w wynegocjowanej dla naszych uczestników cenie – 120 zł za nocleg ze śniadaniem w pokoju jednoosobowym.
 • Faktury wysyłamy do 7 dni po zakończonym kursie z 14 dniowym terminem płatności, nie wymagamy dokonywania przedpłat.
 • Termin zostanie potwierdzony fax-em lub e-mailem do osób i firm uprzednio zgłoszonych po zebraniu co najmniej 12 osobowej grupy uczestników.
 • Istnieje możliwość realizacji szkolenia w siedzibie Państwa firmy po indywidualnym uzgodnieniu warunków realizacji.
 • Realizacja kursu on-line (w przypadku problemów technicznych, istnieje możliwość odbycia kursu w formie stacjonarnej).

Gwarancja jakości

 • Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania nr JBSI – 16/2/2023 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA
 • Akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych dla wybranych kursów – decyzja
 • WE-KZ.546.1.5.2020 z dnia 16 lipca 2021 roku
 • Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00102/2006 z dnia 10.05.2006 r. zaktualizowany na 2022 r.

Termin

Zapytaj o termin.

Kontakt

Maciej Kopiec
32-259-2233
32-259-2604
mkopiec@gig.eu

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w stopce strony.

Termin

27 - 28 październik 22
Zapytaj o nowy termin

Koszt

1.200 PLN

REJESTRACJA

REJESTRACJA

Lokalizacja

Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
Kategoria
Skip to content