kursy-szkolenia-dla-gornictwa

Kotwienie górotworu dla osób zatrudnionych w kierownictwie i dozorze ruchu zakładu górniczego

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. Prawo geologiczne i Górnicze (Dz. U., poz. 868) oraz zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu w podziemnych zakładach górniczych z 23.11.2016 r ogłoszonego w Dzienniku Ustaw w dniu 9.06.2017 r. (poz.1118).

Dla kogo?

Kurs przeznaczony jest w szczególności dla:

 • dla osób zatrudnionych w kierownictwie i dozorze ruchu zakładu górniczego

Wykładowcy

Zajęcia prowadzi wieloletni praktyk z ogromnym doświadczeniem i dorobkiem naukowym w dziedzinie kotwienia górotworu, współpracujący z Centrum Rozwoju Kompetencji GIG w zakresie realizacji kursów i egzaminów.

Organizacja kursu

 • Kurs trwa 2 dni, a program kursu został zatwierdzony przez Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach.
 • Termin kursu ustalony zostanie po zebraniu co najmniej 10 osobowej grupy uczestników.
 • Każda ze zgłoszonych osób zostanie z odpowiednim wyprzedzeniem poinformowana o ustalonym terminie kursu.
 • Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz stosowne zaświadczenie o ukończeniu kursu, po zdaniu egzaminu.
 • Zajęcia teoretyczne rozpoczynają się o godzinie 9:00 i są prowadzone w salach wykładowych Centrum Rozwoju Kompetencji Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.
 • Rekrutacja kandydatów na kurs jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.
 • Kurs kończy się egzaminem testowym sprawdzającym zakres wiedzy nabytej w trakcie zajęć.

Gwarancja jakości

 • Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania nr JBS – 54/12/2024 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
 • Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00102/2006 z dnia 10.05.2006 r. – zaktualizowany na rok 2024.
 • Decyzja nr L.dz.19822/07/2024/Kr Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach o spełnieniu warunków określonych w art. 112 ust. 4 ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze, tj. posiadaniu kadry oraz środków umożliwiających prowadzenie specjalistycznych szkoleń osób wykonujących czynności w ruchu zakładów górniczych.

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Po wypełnieniu kartę proszę przesłać na poniższy adres e-mail.

Kontakt

Aleksander Warkocz

32-259-2604
awarkocz@gig.eu

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w stopce strony.

Termin

26 - 27 wrzesień 24

Koszt

990 PLN

REJESTRACJA

REJESTRACJA

Lokalizacja

Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
Kategoria
REJESTRACJA
Skip to content