kursy-bhp

Szkolenie wykładowców BHP

Kurs dydaktyczny dla wykładowców i organizatorów szkoleń z zakresu BHP.

Dla kogo?

Kurs adresowany jest do osób planujących rozpoczęcie pracy w charakterze wykładowcy, obecnych wykładowców oraz organizatorów szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

W jakim celu?

Celem kursu jest odpowiednie przygotowanie dydaktyczne wykładowców oraz organizatorów szkoleń z zakresu BHP zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Program kursu.

Program kursu obejmuje 24 godziny wykładowe i jest oparty na ogólnych wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Sportu z 7.09.2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli. Tematyka zajęć, realizowanych zarówno w formie wykładów, jak i zajęć praktycznych, obejmuje: psychologiczne podstawy nauczania, pedagogikę, dydaktykę nauczania w zakresie BHP, warsztaty z prowadzenia zajęć oraz wybrane elementy technologii informacyjnej.

Ukończenie kursu.

Ukończenie kursu, wraz z poświadczeniem posiadania przedmiotowej wiedzy (np. świadectwo ukończenia studiów podyplomowych BHP) oraz doświadczenia zawodowego stanowi spełnienie wymagań prawnych do prowadzenia zajęć z zakresu BHP w charakterze wykładowcy, lub instruktora.

Organizacja kursu.

  • Kurs jest trzydniowy.
  • Zajęcia odbywają się w salach wykładowych Centrum Rozwoju Kompetencji GIG, Katowice, Al. Korfantego 79a.
  • W ramach wniesionej opłaty uczestnik otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych, poczęstunek (kawa, herbata) oraz, po zdanym egzaminie, zaświadczenie ukończenia kursu.
  • Rekrutacja na kurs jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.

Kontakt.

mgr inż. Beata Wójcik
32-259-2617 lub 32-259-2422
bwojcik@gig.eu

Termin.

Najbliższy planowany termin: po zebraniu grupy.

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w stopce strony.

Termin

01 - 03 maj 24

Koszt

890 PLN

REJESTRACJA

REJESTRACJA

Lokalizacja

Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
Kategoria
REJESTRACJA
Skip to content