kursy-bhp

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy dla pracowników zjeżdżających w podziemia kopalń- szkolenie stacjonarne

Specjalistyczne szkolenie BHP .

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników przedsiębiorstw prowadzących prace w podziemiach zakładów górniczych. Program szkolenia zgodny jest z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 wraz ze zmianami Dz.U. 2005 nr 116 poz. 972).

W jakim celu?

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z:

 • zasadami poruszania się na powierzchni i w podziemiach zakładów górniczych,
 • zagrożeniami naturalnymi i technicznymi występującymi w podziemiach zakładów górniczych,
 • przyczynami i okolicznościami zaistniałych wypadków w podziemiach zakładów górniczych,
 • przepisami zawartymi w kodeksie pracy oraz prawie geologicznym i górniczym,

oraz uzyskanie umiejętności:

 • oceny stanu poszkodowanego i udzielania pierwszej pomocy,
 • postępowania w sytuacjach zagrożenia,
 • posługiwania się sprzętem ratowniczym i ochronnym, w tym: aparatem ucieczkowym AU-9, SR-60, SR-60/30, SR-100A, OXY K50, SZSS-1PV, pochłaniaczem POG-8M.

Wykładowcy.

Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy, w tym specjaliści GIG z Zakładów Zwalczania Zagrożeń Pyłowych i Aerologii Górniczej oraz specjaliści ds. BHP.

Organizacja kursu.

 • Szkolenie trwa 2 dni i obejmuje wykłady teoretyczne oraz zajęcia praktyczne.
 • Termin szkolenia zostanie potwierdzony po zebraniu co najmniej 10 osobowej grupy uczestników.
 • Każda ze zgłoszonych osób zostanie odpowiednio wcześniej poinformowana o ustalonym terminie.
 • Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz po zdaniu egzaminu zaświadczenie ukończenia szkolenia, upoważniające do zjazdów w podziemia kopalń.
 • Rekrutacja kandydatów na szkolenie jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń – przesłanie karty zgłoszenia  jest równoznaczne z przyjęciem na szkolenie.

Platforma szkoleń online.

Dzięki naszej platformie e-szkolenia.gig.eu odbędziesz całe szkolenie nie wychodząc z domu oraz otrzymasz kompleksowo przygotowane materiały szkoleniowe gotowe do pobrania w ramach kursu.

 • Zarejestruj się na kurs.
 • Otrzymaj dostęp do pokoju konferencyjnego na platformie e-szkolenia.gig.eu – (kod dostępu).
 • W dniu kursu uczestnicz  w zajęciach „na żywo”. Widzisz i słyszysz wykładowcę, a on może widzieć i słyszeć każdego uczestnika.
 • Otrzymaj renomowane zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Każda sesja szkoleniowa obsługiwana jest przez trenera/wykładowcę, jak również przez asystenta technicznego, który jest zawsze dostępny aby rozwiązać ewentualne problemy. Asystent techniczny przeprowadza, z każdym uczestnikiem próbę logowania i poprawności współpracy z platformą – na kilka dni przed terminem kursu. Pomoże również w obsłudze platformy i zapozna z jej możliwościami.

Pełną interaktywność zajęć szkoleniowych w wirtualnej sali wykładowej zapewniają:

 • system aktywnej wideokonferencji,
 • wspólna tablica,
 • chat publiczny (wspólny) oraz chat indywidualny,
 • ekran z prezentacją omawianych slajdów lub filmów,
 • przeprowadzane w czasie rzeczywistym ankiety,
 • możliwość dzielenia na podgrupy.

Praca na platformie szkoleniowej, jest łatwa nawet dla osób początkujących, nie mających wcześniej styczności ze szkoleniami online.

Termin.

Kolejny termin : pierwsza połowa 2024 r.

Kontakt.

Ewelina Głogowska
32-259-2604
eglogowska@gig.eu

Szkolenie organizowane jest zwykle dwa razy w ciągu roku – w I i II półroczu.

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w stopce strony.

Termin

20 - 21 marzec 24
Zapytaj o nowy termin

Koszt

870 PLN

REJESTRACJA

REJESTRACJA

Lokalizacja

Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
Kategoria
Skip to content