Przedsiębiorczość akademicka

Centrum Szkoleniowo-Informacyjne GIG w latach 2011-2012 r. organizowało bezpłatne szkolenia w zakresie przedsiębiorczości dla studentów i kadry naukowej uczelni pt.:   „WIEDZA SZANSĄ NA SUKCES” Projekt współfinansowany był ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej…

Akademia Zrównoważonego Rozwoju

Dla kogo? Akademia Zrównoważonego Rozwoju przeznaczona jest przede wszystkim dla naczelników wydziałów, kierowników referatów i jednostek organizacyjnych administracji publicznej, a także pozostałych pracowników zajmujących się szeroko rozumianą tematyką zrównoważonego rozwoju. W jakim celu? Celem AZR jest zapoznanie słuchaczy z problematyką kształtowania systemowych…

Zdobądź zawód z przyszłością – audytora energetycznego

Dla kogo? Projekt skierowany jest do pracujących  i/lub zamieszkałych na Śląsku osób, posiadających wykształcenie wyższe magisterskie. W jakim celu? Celem projektu jest nabycie umiejętności zawodowych w zakresie przeprowadzania audytów energetycznych budynków oraz przygotowanie 160 osób do egzaminu państwowego. W ramach…

Przydomowe oczyszczalnie ścieków w gminnym systemie gospodarki ściekowej

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach realizuje projekt szkoleniowy:  „Przydomowe oczyszczalnie ścieków w gminnym systemie gospodarki ściekowej”, dofinansowany w ramach Programu Priorytetowego Edukacja Ekologiczna  NFOŚiGW.    Z uwagi na szczególne znaczenie dla ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju kraju oraz  ogólnopolski charakter przedsięwzięcia…

Akademia Zrównoważonego Rozwoju Terenów Zurbanizowanych

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach realizuje ogólnopolski projekt szkoleniowy: „Akademia Zrównoważonego Rozwoju Terenów Zurbanizowanych”, dofinansowany w ramach Programu Priorytetowego Edukacja Ekologiczna Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W jakim celu? Przedsięwzięcie ma charakter niekomercyjny, a jego głównym celem jest podnoszenie poziomu świadomości…

Azbest dla studentów 2014

Szkolenia dla studentów kierunku budownictwo w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. Szkolenia w ramach zadań wynikających z „Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032” przewidziane dla studentów kierunku budownictwo, organizowane na terenie Polski w szkołach wyższych. W…

Azbest dla studentów 2015

Szkolenia dla studentów w zakresie bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest. Szkolenia w ramach zadań wynikających z „Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032” przewidziane dla studentów kierunku budownictwo, organizowane na terenie Polski w szkołach wyższych. W jakim celu? Zasadniczym…

Skip to content