kursy-bezpieczenstwo-przeciwwybuchowe

Dyrektywa ATEX

Kurs jednodniowy. Stacjonarnie lub do wyboru również w formie on-line (w czasie rzeczywistym).

Dla kogo?

Podstawowy kurs z zakresu techniki przeciwwybuchowej, dostarczający bazowej wiedzy w zakresie zaleceń Dyrektywy ATEX 114 (2014/34/UE) i Dyrektywy ATEX 137 USER (99/92/WE). Przeznaczony dla producentów oraz użytkowników urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, a w szczególności dla:

 • osób upoważnionych do podpisywania deklaracji zgodności WE lub świadectw zgodności części i podzespołów,
 • osób prowadzących eksploatację i sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń i instalacji,
 • kadry inżynierskiej zajmującej się bezpieczeństwem technicznym i przeciwwybuchowym (elektryków, automatyków, mechaników).

Referencje

Organizujemy kursy z zakresu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego dla wszystkich branż przemysłu od 1996 roku. Przeszkoliliśmy kilkanaście tysięcy osób z Polski i zagranicy. Kursy prowadzone są w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę, przez uznanych specjalistów – praktyków uzyskujących bardzo wysokie oceny od uczestników.

Wykładowcy

Kurs poprowadzi ekspert Jednostki Notyfikowanej UE w obszarze Dyrektywy ATEX, oraz pierwszej w Polsce Jednostki Certyfikującej w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego, zgodnie ze światowym systemem certyfikacji IECEx.

Program kursu

Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe w miejscach pracy – Dyrektywa ATEX 137 USER (podstawy)

 • Podstawy prawne, definicje, obowiązki pracodawcy
 • Klasyfikacja i wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem – definicje
 • Ocena i analiza ryzyka
 • Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem (informacje podstawowe)

Technika przeciwwybuchowa – Dyrektywa ATEX 114  (z uwzględnieniem zmian wprowadzanych Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 9.06.2016r.)

 • Przepisy prawne, zakres dyrektywy
 • Zmiany wynikające z wprowadzenia nowej dyrektywy ATEX 2014/34/UE
 • Normy zharmonizowane
 • Prawa i obowiązki producenta
 • Zasadnicze wymagania dotyczące urządzeń
 • Podział i znakowanie urządzeń wg dyrektywy ATEX

Proces certyfikacji wg dyrektywy ATEX – wiadomości podstawowe

 • Zapewnienie jakości produkcji –  deklaracja i zaświadczenie zgodności
 • Dokumentacja towarzysząca wyrobom Ex
 • Jednostka Notyfikowana jako wsparcie dla producenta

Organizacja kursu

 • Kurs trwa 8 godzin lekcyjnych i obejmuje wykłady teoretyczne, panel dyskusyjny przeznaczony na omówienie zagadnień poruszanych przez uczestników,  omówienie studium przypadku – omówienie zagadnień praktycznych.
 • Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończonym kursie potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych.
 • Faktury wysyłamy do 7 dni po zakończonym kursie z 14 dniowym terminem płatności, nie wymagamy dokonywania przedpłat.
 • Termin  zostanie potwierdzony e-mailem do osób i firm uprzednio zgłoszonych po zebraniu co najmniej 12 osobowej grupy uczestników.
 • Istnieje możliwość realizacji szkolenia w siedzibie Państwa firmy po indywidualnym uzgodnieniu warunków realizacji.

Gwarancja jakości

 • Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania nr JBSI – 16/2/2023 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
 • Akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w wybranych formach pozaszkolnych – decyzja WE-KZ.546.1.5.2020 z dnia 16 lipca 2021 r.
 • Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00102/2006 z dnia 10.05.2006 r.

Termin

Nowy termin: 4 marca 2024 r.

Kontakt

Ewelina Głogowska
32-259-2604
eglogowska@gig.eu

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w stopce strony.

Termin

04 marca 24
Zapytaj o nowy termin

Koszt

870 PLN

REJESTRACJA

REJESTRACJA

Lokalizacja

Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
Skip to content