kursy-szkolenia-dla-gornictwa

Dla nowo zatrudnionych osób dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy zagrożenia tąpaniami oraz dla dyspozytorów stacji geofizyki górniczej

Zajęcia prowadzą specjaliści Zakładu Tąpań i Mechaniki Górotworu GIG. Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym zakres wiedzy nabytej w trakcie zajęć.

Dla kogo?

Kurs przeznaczony jest dla osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy zagrożenia tąpaniami i których dopuszczenie do pracy może nastąpić tylko po ukończeniu specjalistycznego przeszkolenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku (Dz.U. Nr 139, poz.1169 oraz z 2006 r. Nr 124, poz. 863), w tym – szczególnie dla osób nowo zatrudnionych w kierownictwie i dozorze ruchu, a także dla dyspozytorów stacji geofizyki górniczej.

Wykładowcy.

Zajęcia prowadzą specjaliści Zakładu Tąpań i Mechaniki Górotworu GIG. Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym zakres wiedzy nabytej w trakcie zajęć.

Program kursu.

Program kursu obejmuje minimum programowe dla obowiązkowych szkoleń okresowych osób zatrudnionych w kierownictwie i dozorze ruchu i rozszerzony jest o szereg niezbędnych dla bezpieczeństwa tematów podstawowych oraz zagadnień wynikających z praktyki górniczej oraz aktualnego stanu wiedzy i techniki. 

Organizacja kursu.

  • Kurs trwa 5 dni. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00
  • Rekrutacja kandydatów na kurs jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń
  • Każda ze zgłoszonych osób zostanie odpowiednio wcześniej poinformowana o zakwalifikowaniu do udziału w kursie. 
  • Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe i stosowne zaświadczenie ukończenia kursu po zdaniu egzaminu.
  • Zajęcia odbywają się w salach wykładowych Centrum Rozwoju Kompetencji Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.

Gwarancja jakości.

  • Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania nr JBSI – 16/2/2023 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
  • Akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w wybranych formach pozaszkolnych – decyzja WE-KZ.546.1.5.2020 z dnia 16 lipca 2021 r.
  • Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00102/2006 z dnia 10.05.2006 r.

Termin.

Kurs zawieszony.

Kontakt.


32-259-2604
centrum@gig.eu

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w stopce strony.

Termin

18 - 22 maj 20
Zapytaj o nowy termin

Koszt

1.690 PLN

REJESTRACJA

REJESTRACJA

Lokalizacja

Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
Kategoria
Skip to content