kursy-bezpieczenstwo-przeciwwybuchowe

DEx – I

Dla kogo?

Kurs przeznaczony jest w szczególności dla:

 • osób dozoru ruchu elektrycznego wykonujących prace w przestrzeniach zagrożonych wybuchem,
 • osób dozoru zajmujących się montażem, obsługą i konserwacją urządzeń przeciwwybuchowych,
 • kadry inżynierskiej zajmującej się bezpieczeństwem technicznym i przeciwwybuchowym.

W jakim celu?

Kurs specjalistyczny z zakresu techniki przeciwwybuchowej, którego celem jest podniesienie kwalifikacji oraz aktualizacja wiedzy osób nadzorujących eksploatację urządzeń i systemów ochronnych w przestrzeniach zagrożonych występowaniem atmosfery wybuchowej w podziemnych zakładach górniczych.

Referencje

Organizujemy kursy z zakresu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego dla wszystkich branż przemysłu od 1996 roku. Przeszkoliliśmy kilkanaście tysięcy osób z Polski i zagranicy. Kursy prowadzone są w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę, przez uznanych specjalistów – praktyków uzyskujących bardzo wysokie oceny od uczestników.

Program kursu

 • Podstawowe informacje o zagrożeniach wybuchowych w kopalni, o zasadach wprowadzania wyrobów Ex na rynek (ATEX – podstawy).
 • Parametry wybuchowości metanu, pyłu węglowego i gazów grupy IIA (podziemne magazyny paliw).
 • Kod IP.
 • Znakowanie urządzeń, dokumenty dostarczane wraz z urządzeniem.
 • Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe zapewniane przez typowe urządzenia Exd, Exe, Exi, napędy spalinowe, lampy nahełmne.
 • Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe urządzeń mechanicznych.
 • Naprawy urządzeń budowy przeciwwybuchowej.
 • Zagrożenie elektrycznością statyczną.
 • Znakowanie urządzeń (podstawy i historia), dokumenty dostarczane wraz z urządzeniem.
 • Gospodarka urządzeniami budowy przeciwwybuchowej.
 • Procedury oceny zgodności oraz zasadnicze wymogi bezpieczeństwa (z udziałem jednostki notyfikowanej lub bez udziału).
 • Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe zapewniane przez urządzenia (p, q, m, o, n.) – metody badań urządzeń.
 • Szczególne urządzenia – urządzenia kategorii M1. 
 • Współpraca urządzeń Ex.
 • Systemy metanometrii.
 • Szczególne urządzenia – zestawy urządzeń i systemy.
 • Przykłady analiz powypadkowych (ocena powypadkowa urządzeń) – błędy w użytkowaniu.

Wykładowcy

Kurs poprowadzą  eksperci Jednostki Notyfikowanej UE w obszarze Dyrektywy ATEX, oraz pierwszej w Polsce Jednostki  Certyfikującej w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego, zgodnie ze światowym systemem certyfikacji IECEx – specjaliści Zespołu ds. Bezpieczeństwa Przeciwwybuchowego Jednostki Oceny Zgodności GIG.

Organizacja kursu

 • Kurs trwa 38 godzin wykładowych i obejmuje szkolenie teoretyczne, zajęcia praktyczne, seminarium podsumowujące oraz egzamin pisemny.
 • Wymagania wobec kandydatów na kurs: wykształcenie co najmniej średnie techniczne o specjalności elektryk, elektronik, elektromechanik lub podobne, zatrudnienie w zakładach górniczych na stanowiskach dozoru ruchu elektrycznego, minimum roczny staż pracy w zakresie eksploatacji urządzeń i systemów ochronnych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. 
 • Każdy uczestnik kursu otrzymuje materiały szkoleniowe i stosowne zaświadczenie ukończenia kursu po zdaniu egzaminu, jak również poczęstunek (kawa, herbata, catering).
 • Zaświadczenie ważne jest przez okres 5 lat (Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016, Dz.U. z 2017 r., poz. 1118).
 • Siedziba GIG znajduje się w centrum Katowic z dogodnym dojazdem oraz parkingiem.
 • Zainteresowanym ofertą hotelową umożliwiamy rezerwację w Hotelu KATOWICE (przy tej samej ulicy) w wynegocjowanej dla naszych uczestników cenie – 180 zł za nocleg ze śniadaniem w pokoju jednoosobowym.
 • Faktury wysyłamy do 7 dni po zakończonym kursie z 14 dniowym terminem płatności, nie wymagamy dokonywania przedpłat.
 • Termin  zostanie potwierdzony fax-em lub e-mailem do osób i firm uprzednio zgłoszonych, po zebraniu co najmniej 12 osobowej grupy uczestników.
 • Istnieje możliwość realizacji szkolenia w siedzibie Państwa firmy po indywidualnym uzgodnieniu warunków realizacji.

Gwarancja jakości

 • Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania nr JBSI – 16/2/2023 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA
 • Akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych dla wybranych kursów – decyzja WE-KZ.546.1.5.2020 z dnia 16 lipca 2021 roku
 • Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00102/2006 z dnia 10.05.2006 r. zaktualizowany na 2023 r.

Terminy
26.02 – 01.03.2024 r.
08 – 12.04.2024 r.
03 – 07.06.2024 r.

W celu zapoznania się z propozycjami terminów na II poł. 2024 r. prosimy o kontakt telefoniczny.

Kontakt

Maciej Kopiec
32 259 26 04
mkopiec@gig.eu

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w stopce strony.

Termin

03 - 07 czerwiec 24

Koszt

1.750 PLN

REJESTRACJA

REJESTRACJA

Lokalizacja

Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
REJESTRACJA
Skip to content