kursy-szkolenia-katowice-slask

Jak zatrudniać cudzoziemców w Polsce w 2021 r.

W jakim celu?

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie prowadzania dokumentacji związanej z zatrudnieniem cudzoziemców w Polsce oraz przygotowanie podmiotów do kontroli legalności pobytu i pracy cudzoziemców. Podczas szkolenia zostaną omówione praktyczne problemy związane z dokumentacją całego procesu legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce. Wyjaśniona zostanie także problematyka pracy tymczasowej i outsourcingu w sferze dokumentacji i faktycznej pracy, z punktu widzenia korzyści i zagrożeń dla agencji pracy tymczasowej oraz pracodawcy użytkownika / usługobiorcy. W czasie wyzwań z jakimi obecnie muszą się zmierzyć podmioty zatrudniające cudzoziemców, przedstawione zostaną schematy postępowania w celu zachowania stabilności funkcjonowania firmy. Omówione zostaną krok po kroku działania pracodawców i przedsiębiorców w zakresie dokumentacji i kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców na terytorium Polski. Program uwzględnia wszystkie zmiany wprowadzane od marca 2020 w związku z koronawirusem. Szkolenie pozwoli poznać stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej. Podczas szkolenia prowadzący odpowie na przygotowane pytania uczestników.

W czasie szkolenia omówione zostaną miedzy innymi następujące zagadnienia:

 • w jaki sposób weryfikować pobyt w zależności od posiadanych przez cudzoziemca dokumentów;
 • które dokumenty należy przygotować, aby nie doprowadzić do nielegalnej pracy lub przerwy w zatrudnieniu;
 • jakie należy spełnić wymagania w zakresie dokumentacji aby praca cudzoziemca nie była niezgodna z uzyskanym oświadczeniem, zezwolenie na pracę / pobyt i prace – przerwy w działalności zakładu, zmiany stanowiska pracy, wymiaru czasu pracy lub wynagrodzenia cudzoziemców;
 • jakie obowiązki w praktyce należy spełnić wobec cudzoziemca, urzędów po zalegalizowaniu pobytu i pracy;
 • jakie są praktyczne i skuteczne sposoby zawierania stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego z cudzoziemcem;
 • kto i na jakich zasadach powinien spełnić obowiązki w zakresie badań lekarskich i szkoleń bhp, kwalifikacji dla pracowników i zleceniobiorców.

Referencje.

Główny Instytut Górnictwa prowadzi kursy i szkolenia oraz studia podyplomowe i doktoranckie z zakresu różnych dziedzin i dyscyplin od 1996 r. Przeszkoliliśmy kilkanaście tysięcy osób z Polski i zagranicy. Kursy prowadzone są w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę, przez uznanych specjalistów – praktyków uzyskujących bardzo wysokie oceny od uczestników.

Wykładowcy.

Szkolenie poprowadzi absolwent Wydziału Prawa i Administracji, wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy odpowiedzialny za planowanie i rozliczanie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców, który posiada tytuł głównego specjalisty z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców. Praktyk – jako inspektor pracy przeprowadził kilkaset kontroli zatrudnienia cudzoziemców. Uczestnik i wykładowca wielu szkoleń, warsztatów, konferencji, w tym międzynarodowych dotyczących legalności zatrudniania cudzoziemców.

Organizacja kursu.

 • Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i obejmuje zajęcia teoretyczne, indywidualne konsultacje, warsztaty i dyskusję.
 • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe i stosowne zaświadczenie ukończenia szkolenia jak również poczęstunek (kawa, herbata, catering).
 • Faktury wysyłamy do 7 dni po zakończonym kursie z 14 dniowym terminem płatności, nie wymagamy dokonywania przedpłat.
 • Termin  zostanie potwierdzony fax-em lub e-mailem do osób i firm uprzednio zgłoszonych.
 • Istnieje możliwość realizacji szkolenia w Państwa  siedzibie po indywidualnym uzgodnieniu warunków realizacji.

Program kursu.

 • Obowiązki podmiotu kontrolowanego w zakresie przechowywania dokumentów cudzoziemskich. 
 • Dokumentacja dotycząca cudzoziemców wymagana w czasie kontroli.
 • Dokumentacja dotycząca cudzoziemców wykonujących pracę w ramach pracy tymczasowej.
 • Dokumentacja dotycząca cudzoziemców wykonujących pracę w ramach usługi outsourcingu.
 • Obowiązki w zakresie prowadzenia dokumentów cudzoziemców delegowanych do pracy w Polsce – z uwzględnieniem zmian od 30.07.2020 r.
 • Prawa i obowiązki podmiotów zatrudniających i delegujących cudzoziemców wobec organów kontrolnych.
 • Konsekwencje nieprawidłowo prowadzonej dokumentacji na naruszenia przepisów dotyczących zatrudnienia cudzoziemców.

Gwarancja jakości.

 • Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania nr JBS- 54/10/2020 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.
 • Akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych dla wybranych kursów – decyzja KO.ZU.KU.42019/7/06 z dnia 6 lipca 2006 roku.
 • Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00102/2006 z dnia 10.05.2006 r., zaktualizowany na 2020 rok.
 • Centrum Szkoleniowo-Informacyjne Głównego Instytutu Górnictwa z dniem 16 lipca 2007 r. zostało wpisane do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Katowice jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego

Kontakt.

mgr Dorota Lorenc
32-259-2604
dlorenc@gig.eu

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w stopce strony.

Data

22 Cze 2021

Koszt

550 PLN

Lokalizacja

Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
REJESTRACJA