studia-podyplomowe-katowice-slask-mba

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w przedsiębiorstwie

Dla kogo?

Studia  adresowane są do wszystkich absolwentów szkół wyższych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub pragną uzyskać nową specjalność zawodową. W szczególności studia są adresowane do kierownictwa i osób dozoru ruchu zakładów górniczych oraz kadry kierowniczej i pracowników odpowiedzialnych w zakładach przemysłowych za bezpieczeństwo pracy i nadzorujących funkcjonowanie służb BHP.

W jakim celu?

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z aktualną wiedzą z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach oraz zdobycie umiejętności niezbędnych do pracy w służbach BHP. Absolwenci uzyskują uprawnienia przewidziane przez Rozporządzenie RM z dnia 2 września 1997 r. Dz.U. nr 109 poz.704 oraz rozporządzenie z dnia 2 listopada 2004 r. Dz.U. nr 246 poz. 2468 w sprawie służby BHP.

Dodatkowym blokiem tematycznym w programie studiów jest szkolenie dydaktyczne dla wykładowców i organizatorów szkoleń z zakresu BHP. Ukończenie tego szkolenia,wra z zaświadczeniem posiadania przedmiotowej wiedzy (np. świadectwo ukończenia studiów podyplomowych BHP) oraz doświadczenia zawodowego stanowi spełnienie wymagań prawnych do prowadzenia zajęć z zakresu BHP w charakterze wykładowcy lub instruktora.

Wykładowcy.

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi Głównego Instytutu Górnictwa, doświadczeni praktycy – pracownicy służb BHP z wieloletnim stażem oraz przedstawiciele instytucji nadzoru nad warunkami pracy (PIP, UDT).

Organizacja studiów.

  • Studia realizowane są w dwóch semestrach (zwykle od października do czerwca następnego roku)
  • Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń, w sesjach sobotnio-niedzielnych. Sesje odbywają się raz w miesiącu (w wyjątkowych sytuacjach dwa razy w miesiącu), w salach GIG w Katowicach.

Warunki uczestnictwa.

Kandydaci powinni posiadać ukończone studia na poziomie magisterskim, inżynierskim lub licencjackim. Zakwalifikowanie do udziału w studiach następuje po przedłożeniu przez Kandydata w sekretariacie studiów:

  • kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • wypełnionego  kwestionariusza osobowego,
  • podania do Kierownika Studiów o przyjęcie na studia podyplomowe.

Warunkiem uczestnictwa w studiach jest podpisanie umowy o odpłatności za studia i uiszczenie opłaty, która za dwa semestry studiów wynosi 3.500 zł/osoby.

Termin.

Po zebraniu co najmniej 20 osobowej grupy.

Tryb naboru.

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.

Kierunek zawieszony.

Kontakt.

mgr Aleksandra Tochowicz
32-259-2604 lub 32-259-2617
atochowicz@gig.eu

Termin

01 października 19
Zapytaj o nowy termin

Koszt

3.500 PLN

REJESTRACJA

REJESTRACJA

Lokalizacja

Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
Kategoria
Skip to content