kursy-szkolenia-katowice-slask

Audytor etyczny CSR

Dla kogo?

Kurs przeznaczony jest w szczególności dla:

 • osób przygotowujących raporty zawierające informacje dotyczące kwestii środowiskowych, społecznych i pracowniczych, poszanowania praw człowieka, przeciwdziałania korupcji i łapownictwu.
 • osób zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu Audytora Etycznego, potwierdzającego uzyskanie praktycznej wiedzy z obszaru społecznej odpowiedzialności (CSR) i raportowania danych pozafinansowych.
 • osób zainteresowanych uzyskaniem kompetencji Audytora Etycznego.

W jakim celu?

Celem kursu jest  przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji Audytora Etycznego, który będzie potrafił sporządzać raporty dotyczące ujawniania informacji niefinansowych zgodnie z powstałym obowiązkiem od 01.01.2018 oraz obowiązującą od  2017 roku Dyrektywą UE  2014/95/UE.

Dyrektywa UE  2014/95/UE  dotyczy ujawniania informacji niefinansowych, w wyniku której, już w 2018 roku niektóre duże jednostki ( np. Spółki Akcyjne, Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednostki,  które przekraczają  kryterium średniej liczby 500 pracowników w ciągu roku obrotowego )  będą musiały przygotowywać raporty zawierające informacje dotyczące przynajmniej kwestii środowiskowych, społecznych i pracowniczych, poszanowania praw człowieka, przeciwdziałania korupcji i łapownictwu. W świetle wymagań  nowej dyrektywy uzyskanie wiedzy czym są dane niefinansowe, jaki jest ich zakres oraz uzyskanie kompetencji Audytora Etycznego staje się cennym walorem pracownika w jego firmie oraz na rynku pracy.

Referencje.

Działalność szkoleniową dla wszystkich branż przemysłu prowadzimy od 1996 roku. Przeszkoliliśmy kilkanaście tysięcy osób z Polski i zagranicy.

Kursy prowadzone są w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę, przez uznanych specjalistów – praktyków uzyskujących bardzo wysokie oceny od uczestników.

Wykładowcy.

Kurs poprowadzą doświadczeni eksperci z zakresu CSR i systemów zarządzania oraz  Jednostki Certyfikującej Głównego Instytutu Górnictwa.

Organizacja kursu.

 • Kurs trwa 18 godzin wykładowych i ćwiczeń (3 dni), opracowanych wg. autorskiego programu przez praktyków CSR i systemów zarządzania.
 • Każdy uczestnik kursu otrzymuje materiały szkoleniowe i stosowne zaświadczenie ukończenia kursu jak również poczęstunek (kawa, herbata, catering).
 • Siedziba GIG znajduje się w centrum Katowic z dogodnym dojazdem oraz parkingiem.
 • Zainteresowanym ofertą hotelową umożliwiamy rezerwację w Hotelu KATOWICE(przy tej samej ulicy) w wynegocjowanej dla naszych uczestników cenie – 120 zł za nocleg ze śniadaniem w pokoju jednoosobowym. 
 • Faktury wysyłamy do 7 dni po zakończonym kursie z 14 dniowym terminem płatności, nie wymagamy dokonywania przedpłat.
 • Termin  zostanie potwierdzony fax-em lub e-mailem do osób i firm uprzednio zgłoszonych, po zebraniu co najmniej 12 osobowej grupy uczestników.
 • Istnieje możliwość realizacji szkolenia w siedzibie Państwa firmy po indywidualnym uzgodnieniu warunków realizacji.
 • Każdy uczestnik kursu może uzyskać dodatkowo certyfikat:  Audytora Etycznego, wystawianego przez Jednostkę Certyfikującą Głównego Instytutu Górnictwa, jeżeli uzyska pozytywną oceny z egzaminu oraz posiada odpowiednie wykształcenie i staż pracy.

Program kursu.

 • Społeczna odpowiedzialność biznesu, geneza, rozwój, znaczeń.
 • Kontekst historyczny i teoretyczny idei społecznej odpowiedzialności – koncepcje, modele, interesariusze.
 • Odpowiedzialność i etyka w strategiach biznesowych, projektowanie programów etycznych kultura etyczna, kodeksy etyki, etyka a compliance.
 • CSR w praktyce działania przedsiębiorstwa.
 • Europejskie dokumenty i wytyczne w obszarze prawodawstwa „miękkiego” oraz systemy certyfikacji  (ISO, EMAS, SA8000) i  ISO 26000.
 • Zasady i kodeksy postępowania  (m.in. UN Global Compact, Globalne Zasady Sullivana, Zasady CAUX, Wytyczne OEC.
 • Wskaźniki oceny etycznej (SRI, SRR).
 • Obowiązujące zasady raportowania i komunikacji (AA1000 SES, Model LBG, Global Reporting Initiative).
 • Komunikowanie  w działalności biznesowej.
 • Procedury i obszar audytu etycznego: metodologia, badania, jak sporządzać raport końcowy?
 • Certyfikacja osób i jednostek.
 • CSR business case.

Gwarancja jakości.

 • Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania nr JBSI – 16/1/2022 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
 • Akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych – decyzja WE-KZ.546.1.5.2020 z dnia 16 lipca 2021 r.
 • Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00102/2006 z dnia 10.05.2006 r.

Dodatkowy certyfikat.

Koszt uzyskania dodatkowego certyfikatu 600 zł +VAT (obejmuje koszt przeprowadzenia egzaminu oraz wydania dodatkowego certyfikatu).

Termin.

Termin głoszony będzie po zebraniu grupy.

Kontakt.


32-259-2604
centrum@gig.eu

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w stopce strony.

Termin

04 - 06 styczeń 21
Zapytaj o nowy termin

Koszt

1.190 PLN

REJESTRACJA

REJESTRACJA

Lokalizacja

Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
Kategoria
Skip to content