kursy-szkolenia-katowice-slask

Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy

Dla kogo?

Kurs adresowany jest do osób zainteresowanych prowadzeniem auditów wewnętrznych w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) Jakością (J), Środowiskowego (Ś) i Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP).

W jakim celu?

Celem kursu jest nabycie lub podniesienie kwalifikacji pracowników prowadzących audity wewnętrzne ZSZ (J, Ś i BHP) w zakresie obejmującym wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w stopniu umożliwiającym auditowanie i zdobycie niezbędnego doświadczenia auditowego warunkującego poddanie się ocenie – procesowi certyfikacji celem uzyskania Certyfikatu Auditora Wewnętrznego ZSZ (J, Ś i BHP).

Szczegółowe informacje dotyczące procesu certyfikacji Auditora Wewnętrznego w powyższym zakresie zostały zamieszczone w „Informatorze – Certyfikacja Auditorów Wewnętrznych”, dostępnym w wersji elektronicznej ze strony internetowej Jednostki Certyfikującej GIG

Wymogi.

Preferowane wymagania dla kandydatów na kurs to wykształcenie minimum średnie.

Egzamin.

Egzamin, przeprowadzany jest przez Komisję Egzaminacyjną Jednostki Certyfikującej GIG.

Organizacja kursu.

  • Kurs trwa 3 dni i kończy się egzaminem.
  • Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i po zdaniu egzaminu, stosowne świadectwo ukończenia kursu, z terminem jego ważności przez okres trzech lat.
  • Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie rejestracji.
  • Każda ze zgłoszonych osób zostanie poinformowana o zakwalifikowaniu do udziału w kursie. Na życzenie pośredniczymy w rezerwacji hotelu.
  • Zajęcia prowadzą auditorzy wiodący z GIG

Termin.

Kurs organizowany jest raz w roku. Termin ustalany jest po uzyskaniu wymaganej ilości zgłoszeń (15 osób).

Kontakt.


32-259-2604
centrum@gig.eu

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w stopce strony.

Termin

04 stycznia 21
Zapytaj o nowy termin

Koszt

1.290 PLN

REJESTRACJA

REJESTRACJA

Lokalizacja

Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
Kategoria
Skip to content