studia-podyplomowe-katowice-slask-mba

Akademia samorządowa – zarządzanie zrównoważonym rozwojem gminy

Dla kogo?

Absolwent po ukończeniu studiów będzie wysokiej klasy specjalistą, przygotowanym teoretycznie i praktycznie w zakresie ochrony i racjonalnego zarządzania zasobami środowiska oraz zrównoważonego rozwoju.

Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia, zgodnie z zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącym prowadzenia studiów podyplomowych przez wyższe uczelnie.

W jakim celu?

Dynamika zmian prawnych w ochronie środowiska, nowe formy ochrony przyrody takie jak obszary NATURA 2000, planowanie przestrzenne, konsultacje społeczne są zaledwie fragmentem szerokiej płaszczyzny programowania zrównoważonego rozwoju i podejmowania decyzji w tym zakresie. Zachodzące obecnie dynamiczne przeobrażenia w zakresie przebudowy miast i wsi wymagają specjalistycznej wiedzy zarówno z zakresu gospodarki przestrzennej, jak i hydrologii, ochrony środowiska, czy też socjologii, ekonomii oraz zarządzania. Przedstawiciele samorządu odpowiedzialni merytorycznie za obszary tematyczne stają przed koniecznością identyfikowania i prawidłowej, niejednokrotnie horyzontalnej oceny skutków podejmowanych działań zarówno w wymiarze lokalnych celów rozwojowych, jak i potencjalnych konfliktów społecznych
i środowiskowych.

W odpowiedzi na zidentyfikowane potrzeby w zakresie kształtowania systemowych zmian w programowaniu i zarządzaniu środowiskiem, został opracowany  160 godzinny  program studiów podyplomowych dla pracowników administracji publicznej, przedsiębiorstw komunalnych oraz innych zainteresowanych osób, które uczestniczą w procesach kształtowania przestrzeni miast i regionów.

Wykładowcy.

Kadrę dydaktyczną stanowi multidyscyplinarny zespół specjalistów z dziedziny inżynierii  środowiska oraz zrównoważonego rozwoju (pracownicy naukowi oraz praktycy posiadający znaczące osiągnięcia w zakresie pozyskiwania środków na realizacje inwestycji zarówno z funduszy krajowych jak i zagranicznych, m.in. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Fundusz Spójności). Wykładowcy współpracują z renomowanymi ośrodkami naukowymi z kraju i zagranicy oraz doświadczonymi zespołami projektowo-technologicznymi przy realizacji projektów badawczych realizowanych w ramach programów operacyjnych, w tym europejskiej współpracy terytorialnej (BSR, CE, INTERREG IVC) oraz programów ramowych.

Program studiów.

Organizacja studiów.

Zajęcia będą organizowane w formie wykładów aktywizujących i zajęć praktycznych , jak: ćwiczenia, warsztaty, debaty, dyskusja, case study. Zakładamy, iż prezentowane przez nas zagadnienia umożliwią słuchaczom diagnozę problemów własnych społeczności lokalnych, które potencjalnie mogą być rozwiązane z wykorzystaniem dostępnych środków UE.

  • Studia trwają 2 semestry,  w sesjach sobotnio-niedzielnych, raz  w miesiącu.
  • Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń w obiektach dydaktycznych Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, ponadto przewidywane są zajęcia terenowe.
  • W ramach opłaty uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz książki. Program studiów obejmuje 160 godzin wykładowych i ćwiczeń (10 zjazdów).
  • Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia studiów podyplomowych Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.

Wymagane dokumenty.

  • odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
  • 2 zdjęcia legitymacyjne,
  • kwestionariusz osobowy, 
  • podanie do Kierownika Studiów o przyjęcie na studia, 
  • umowa pomiędzy uczestnikiem, a GIG dotycząca zasad finansowania.

Tryb naboru i terminy.

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.

Termin będzie ogłoszony po zebraniu grupy.

Kontakt.

mgr inż. Bogna Kobylińska
32-259-2604
bkobylinska@gig.eu

Termin

01 grudnia 23

Koszt

1.950 PLN

REJESTRACJA

REJESTRACJA

Lokalizacja

Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
Kategoria
REJESTRACJA
Skip to content