Górnictwo

Czerwiec 2021
kursy-szkolenia-dla-gornictwa

Nowelizacja prawa geologicznego i górniczego w obszarze: prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych, ratownictwa górniczego, zagrożeń naturalnych i robót strzałowych.

Aktualizacja i nabycie nowej wiedzy przez osoby kierownictwa i dozoru ruchu oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo pracy w kopalniach, w świetle nowych Rozporządzeń Ministra Energii i Ministra Środowiska. ...
24 Cze
Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
Lipiec 2021
Sierpień 2021
kursy-szkolenia-dla-gornictwa

Konserwator i wydawca metanomierzy przenośnych

Specjalistyczne kursy z zakresu obsługi urządzeń metanometrycznych organizujemy od 1996 roku. Przeszkoliliśmy kilkanaście tysięcy osób z Polski i zagranicy. ...
03 - 04 Sie
Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
kursy-szkolenia-dla-gornictwa

Pobieranie próbek pyłu dla określenia stężenia zapylenia powietrza kopalnianego oraz oceny stopnia zagrożenia wybuchem pyłu węglowego

Celem kursu jest aktualizacja i uzupełnienie wiadomości, jak też umiejętności z zakresu: przepisów dotyczących pomiarów stężenia pyłów szkodliwych dla zdrowia w wyrobiskach górniczych, oraz sposobów zwalczania zagrożeń wybuchem pyłu węglowego. ...
23 - 26 Sie
Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
Listopad 2021
kursy-szkolenia-dla-gornictwa

Dla pracowników punktów wydawania sprzętu strzałowego

Kurs przeznaczony jest dla pracowników zatrudnionych w punktach wydawania sprzętu strzałowego w zakładach górniczych na stanowisku wydawców, mechaników i konserwatorów elektrycznego sprzętu strzałowego. ...
08 - 09 Lis
Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
kursy-szkolenia-dla-gornictwa

Dla osób wykonujących okresowe kontrole szczegółowe sprzętu strzałowego

Kurs przeznaczone jest dla pracowników zatrudnionych w punktach wydawania sprzętu strzałowego w zakładach górniczych zarówno metanowych, jak i niemetanowych na stanowisku mechaników i konserwatorów elektrycznego sprzętu strzałowego (zapalarki, omomierze, próbniki ciągłości obwodu). ...
10 - 12 Lis
Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
Nie odnaleziono wydarzeń!