kursy-szkolenia-katowice-slask

Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych

W jakim celu?

Celem kursu jest przygotowanie merytoryczne osób zamierzających przystąpić do egzaminu państwowego na członków rad nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa oraz przedstawienie i aktualizacja wiedzy niezbędnej do pełnienia funkcji w zarządach i organach nadzorczych wszelkiego rodzaju podmiotów gospodarczych.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzą doświadczeni prawnicy i ekonomiści – nauczyciele akademiccy i praktycy gospodarczy oraz eksperci – w większości wywodzący się z Ministerstwa Skarbu Państwa.

Realizacja kursu online

Dzięki naszej platformie e-szkolenia.gig.eu odbędziesz całe szkolenie nie wychodząc z domu oraz otrzymasz kompleksowo przygotowane materiały szkoleniowe gotowe do pobrania w ramach kursu.

 • Zarejestruj się na kurs.
 • Otrzymaj dostęp do pokoju konferencyjnego na platformie e-szkolenia.gig.eu – (kod dostępu).
 • W dniu kursu uczestnicz  w zajęciach „na żywo”. Widzisz i słyszysz wykładowcę, a on może widzieć i słyszeć każdego uczestnika.
 • Otrzymaj renomowane zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Każda sesja szkoleniowa obsługiwana jest przez trenera/wykładowcę, jak również przez asystenta technicznego, który jest zawsze dostępny aby rozwiązać ewentualne problemy. Asystent techniczny przeprowadza, z każdym uczestnikiem próbę logowania i poprawności współpracy z platformą – na kilka dni przed terminem kursu. Pomoże również w obsłudze platformy i zapozna z jej możliwościami.

Pełną interaktywność zajęć szkoleniowych w wirtualnej sali wykładowej zapewniają:

 • system aktywnej wideokonferencji,
 • wspólna tablica,
 • chat publiczny (wspólny) oraz chat indywidualny,
 • ekran z prezentacją omawianych slajdów lub filmów,
 • przeprowadzane w czasie rzeczywistym ankiety,
 • możliwość dzielenia na podgrupy.

Praca na platformie szkoleniowej, jest łatwa nawet dla osób początkujących, nie mających wcześniej styczności ze szkoleniami online.

Program kursu

Program kursu opracowany został na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. poz. 2259). Zgodnie z art. 21 ust. 2 program kursu obejmuje następujące dziedziny:

 • prawo gospodarcze publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem niniejszej ustawy oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 1202), ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2012) oraz ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. z 2016 r. poz. 980 i 1954),
 • prawo gospodarcze prywatne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek kapitałowych,
 • prawo pracy,
 • prawo rynku kapitałowego,
 • podstawy ekonomii,
 • podstawy zarządzania,
 • finanse przedsiębiorstw,
 • rewizja finansowa oraz analiza sprawozdań finansowych,
 • zasady ładu korporacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej, w Europie i na świecie,
 • prawo gospodarcze Unii Europejskiej.

Egzamin

Egzamin odbywa się w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Aktywów Państwowych (ul. Krucza 36/Wspólna 6). Składa się z części pisemnej (test) i ustnej. Absolwent otrzymuje stosowny dyplom i jednocześnie zostaje wpisany na ogólnopolską listę kandydatów na członków rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Całość problematyki reguluje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych (Dz.U. poz. 317).

Procedury zgłaszania na egzamin wraz z dostępnymi terminami egzaminów dostępne są na stronie Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Organizacja kursu

 • Kurs trwa 105 godzin wykładowych i obejmuje wykłady teoretyczne oraz zajęcia praktyczne.
 • Zajęcia realizowane są w trakcie sześciu cotygodniowych sesji, w systemie: piątek w godz. 15:00 – 20:00, sobota w godz. 9:00 – 17:00  i w niektóre niedziele 9:00 – 14:00/16:00.
 • W ramach wniesionej opłaty uczestnik kursu otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych, dostęp do bazy testów on-line (ważny do miesiąca od terminu zakończenia kursu) oraz po zakończeniu kursu stosowne zaświadczenie.
 • Siedziba GIG znajduje się w centrum Katowic z dogodnym dojazdem oraz parkingiem.
 • Kurs realizowany w formie zdalnej za pośrednictwem platformy e-szkolenia.gig.eu (jeśli sytuacja epidemiczna pozwoli na realizację kursu w formie stacjonarnej, kurs odbędzie się w formie stacjonarnej i zdalnej).
 • Rekrutacja kandydatów na kurs jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.
 • Wypełnienie kwestionariusza osobowego (otrzymasz go po rejestracji).

Opłaty

Cena kursu wynosi 3.490,00 zł płatne w całości (do 7 dni po otrzymaniu potwierdzenia udziału w kursie) lub w dwóch ratach (I rata w wysokości 1.800,00 zł płatna do 7 dni po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia, druga rata w wysokości 1.690,00 zł płatna najpóźniej na 3 tygodnie przed terminem zakończenia kursu).

Opłata egzaminacyjna pobierana przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów: 850,00 zł (dokonywana bezpośrednio na konto KPRM).

Termin

12.01 – 23.04.2024 r.

Kontakt

Aleksander Warkocz
32-259-2604 lub 32-259-2233
awarkocz@gig.eu

Dodatkowe informacje

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w stopce strony.

Termin

12 stycznia 24 - 23 marca 24

Czas

Wydarzenie całodniowe

Koszt

3.490 PLN

REJESTRACJA

REJESTRACJA

Lokalizacja

Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
Kategoria
REJESTRACJA
Skip to content