kursy-szkolenia-katowice-slask

Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych

W jakim celu?

Celem kursu jest przygotowanie merytoryczne osób zamierzających przystąpić do egzaminu państwowego na członków rad nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa oraz przedstawienie i aktualizacja wiedzy niezbędnej do pełnienia funkcji w zarządach i organach nadzorczych wszelkiego rodzaju podmiotów gospodarczych.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzą doświadczeni prawnicy i ekonomiści – nauczyciele akademiccy i praktycy gospodarczy oraz eksperci – w większości wywodzący się z Ministerstwa Skarbu Państwa.

Realizacja kursu

Kurs realizowany jest w formule hybrydowej. Docelową formą są zajęcia stacjonarne, ale wszystkie spotkania transmitowane i nagrywane są również na naszej platformie:

e-szkolenia.gig.eu

Dzięki niej Uczestnicy mają możliwość łatwego kontaktowania się z organizatorem, pobierania materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych.

Każda sesja szkoleniowa obsługiwana jest przez trenera/wykładowcę, jak również przez asystenta technicznego, który jest zawsze dostępny aby rozwiązać ewentualne problemy. Asystent techniczny może przeprowadzić, z każdym uczestnikiem próbę logowania i poprawności współpracy z platformą – na kilka dni przed terminem kursu. Pomoże również w obsłudze platformy i zapozna z jej możliwościami.

Pełną interaktywność zajęć szkoleniowych w wirtualnej sali wykładowej zapewniają:

 • system aktywnej wideokonferencji,
 • wspólna tablica,
 • chat publiczny (wspólny) oraz chat indywidualny,
 • ekran z prezentacją omawianych slajdów lub filmów,
 • przeprowadzane w czasie rzeczywistym ankiety,
 • możliwość dzielenia na podgrupy.

Praca na platformie szkoleniowej, jest łatwa nawet dla osób początkujących, nie mających wcześniej styczności ze szkoleniami online.

Program kursu

Program kursu opracowany został na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. poz. 2024). Zgodnie z art. 21 ust. 2 program kursu obejmuje następujące dziedziny:

 • prawo gospodarcze publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem niniejszej ustawy oraz ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, ustawy o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych oraz ustawy o kontroli niektórych inwestycji,
 • prawo gospodarcze prywatne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek kapitałowych,
 • prawo pracy,
 • prawo rynku kapitałowego,
 • podstawy ekonomii,
 • podstawy zarządzania,
 • finanse przedsiębiorstw,
 • rewizja finansowa oraz analiza sprawozdań finansowych,
 • zasady ładu korporacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej, w Europie i na świecie,
 • prawo gospodarcze Unii Europejskiej.

Egzamin

Egzamin odbywa się w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Aktywów Państwowych (ul. Krucza 36/Wspólna 6). Składa się z części pisemnej (test) i ustnej. Absolwent otrzymuje stosowny dyplom i jednocześnie zostaje wpisany na ogólnopolską listę kandydatów na członków rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Całość problematyki reguluje rozporządzenie Ministra aktywów Państwowych w sprawie egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych z dnia 25 marca 2024 r. (Dz.U. z 2024 poz. 462 poz. 125).

Procedury zgłaszania na egzamin wraz z dostępnymi terminami egzaminów dostępne są na stronie Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Organizacja kursu

 • Kurs trwa 105 godzin wykładowych i obejmuje wykłady teoretyczne oraz zajęcia praktyczne,
 • Zajęcia realizowane są w trakcie sześciu sesji, w systemie: piątek w godz. 15:00 – 20:00, sobota w godz. 9:00 – 17:00  i w niektóre niedziele 9:00 – 14:00/16:00,
 • W ramach wniesionej opłaty uczestnik kursu otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych,
 • Siedziba GIG znajduje się w centrum Katowic z dogodnym dojazdem oraz parkingiem,
 • Kurs realizowany w formule hybrydowej,
 • Rekrutacja kandydatów na kurs jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń,
 • Wypełnienie kwestionariusza osobowego (otrzymasz go po rejestracji).

Opłaty

Cena kursu wynosi 3.800,00 zł płatne w całości (do 7 dni po otrzymaniu potwierdzenia udziału w kursie) lub w dwóch ratach (I rata w wysokości 1.900,00 zł płatna do 7 dni po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia, druga rata w wysokości 1.900,00 zł płatna najpóźniej na 3 tygodnie przed terminem zakończenia kursu.).

Opłata egzaminacyjna pobierana przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów: 850,00 zł (dokonywana bezpośrednio na konto KPRM).

Termin

Trwa zbieranie grupy, zapraszamy do kontaktu

Kontakt

Aleksander Warkocz
32-259-26 04 lub 32-259-22 33
awarkocz@gig

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w stopce strony.

Termin

04 kwietnia 24
Zapytaj o nowy termin

Koszt

3.800 PLN

REJESTRACJA

REJESTRACJA

Lokalizacja

Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
Kategoria
Skip to content