kursy-bezpieczenstwo-przeciwwybuchowe

PREx dla projektantów i producentów

Kurs PREx dla projektantów i producentów w zakresie ogólnych zasad konstrukcji urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wystąpieniem atmosfer wybuchowych.

Dla kogo?

Kurs specjalistyczny z zakresu techniki przeciwwybuchowej, którego celem jest podniesienie kwalifikacji oraz aktualizacja wiedzy osób trudniących się zawodowo projektowaniem, jak i konstruowaniem urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, usługodawców zajmujących się doborem urządzeń pod kątem ich eksploatacji w strefach zagrożonych wybuchem, a w szczególności dla:

 • osób upoważnionych do podpisywania deklaracji zgodności UE lub świadectw zgodności części i podzespołów,
 • osób prowadzących eksploatację i sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń i instalacji,
 • kadry inżynierskiej zajmującej się bezpieczeństwem technicznym i przeciwwybuchowym (projektantów, konstruktorów)

Referencje

Organizujemy kursy z zakresu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego   dla wszystkich branż przemysłu od 1996 roku. Przeszkoliliśmy kilkanaście tysięcy osób z Polski i zagranicy. Kursy prowadzone są w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę, przez uznanych specjalistów – praktyków uzyskujących bardzo wysokie oceny od uczestników.

Program kursu

 • Podstawy ATEX;
 • Procedury oceny zgodności;
 • Udział producenta w ocenie zgodności;
 • Dokumenty oceny zgodności – zawartość deklaracji zgodności;
 • Rodzaje budowy przeciwwybuchowej i metody badań;
 • Badania i dokumentacja wyrobu;
 • Zawartość dokumentacji przekazanej do przechowywania w Jednostce Notyfikowanej;
 • Dokumenty oceny ryzyka zapłonu oraz powiązane normy;
 • Zgodność urządzenia z zatwierdzonym typem;
 • Procedury oceny systemów zapewnienia jakości produkcji (wg PN EN ISO/IEC 80079-34:2011);
 • Dopuszczalne zmiany konstrukcyjne;
 • Znakowanie urządzeń;
 • Współpraca urządzeń Ex.

Uwaga ! Znajomość tematyki tego kursu jest wymagana od uczestników kursu typu IEx.

Wykładowcy

Kurs poprowadzą  eksperci Jednostki Notyfikowanej UE w obszarze Dyrektywy ATEX, oraz pierwszej w Polsce Jednostki  Certyfikującej w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego, zgodnie ze światowym systemem certyfikacji IECEx –  specjaliści Jednostki Oceny Zgodności GIG.

Organizacja kursu

 • Kurs trwa 24 godziny wykładowe i obejmuje wykłady teoretyczne, panel dyskusyjny przeznaczony na omówienie zagadnień poruszanych przez uczestników,  omówienie studium przypadku – omówienie zagadnień praktycznych oraz konsultacje po kursie  w zakresie tematyki kursu. 
 • Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończonym kursie potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz dwujęzyczny certyfikat (polsko-angielski), materiały szkoleniowe, poczęstunek (kawa, herbata, catering).
 • Siedziba GIG znajduje się w centrum Katowic z dogodnym dojazdem oraz parkingiem.
 • Faktury wysyłamy do 7 dni po zakończonym kursie z 14 dniowym terminem płatności, nie wymagamy dokonywania przedpłat.
 • Termin  zostanie potwierdzony fax-em lub e-mailem do osób i firm uprzednio zgłoszonych po zebraniu co najmniej 12 osobowej grupy uczestników.
 • Istnieje możliwość realizacji szkolenia w siedzibie Państwa firmy po indywidualnym uzgodnieniu warunków realizacji.

Gwarancja jakości

 • Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania nr JBSI – 16/3/2023 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
 • Akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w wybranych formach pozaszkolnych – decyzja WE-KZ.546.1.5.2020 z dnia 16 lipca 2021 r.
 • Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00102/2006 z dnia 10.05.2006 r.

Terminy

18-20.03.2024 r.

Zainteresowanych innymi terminami prosimy o kontakt.

Kontakt

mgr Aleksandra Tochowicz
32-259-26-17 lub 32-259-24-22
atochowicz@gig.eu

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w stopce strony.

Termin

18 - 20 marzec 24
Zapytaj o nowy termin

Koszt

1.550 PLN

REJESTRACJA

REJESTRACJA

Lokalizacja

Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
Skip to content