kursy-szkolenia-dla-gornictwa

Projektowanie odmetanowania górotworu

Dla kogo?

Kurs specjalistyczny przeznaczony dla kadry inżynierskiej zajmującej się bezpieczeństwem technicznym i przeciwwybuchowym, kierowników działów wentylacji i nadsztygarów wentylacji ds. zagrożenia metanowego w zakresie wykonywania projektów odmetanowania górotworu.

W jakim celu?

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z wiedzą z zakresu  projektowania odmetanowania przy prowadzeniu dynamicznej eksploatacji górniczej. W ramach zajęć warsztatowych uczestnicy kursu przygotują indywidualny projekt odmetanowania,  który będzie analizowany i oceniany w trakcie seminarium końcowego.

Referencje.

Specjalistyczne kursy z zakresu zagrożenia metanowego organizujemy od 1996 roku. Przeszkoliliśmy kilkanaście tysięcy osób z Polski i zagranicy. Kursy prowadzone są w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę, przez uznanych specjalistów – praktyków uzyskujących bardzo wysokie oceny od uczestników.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzi specjalista z zakresu zwalczania zagrożeń naturalnych, przewietrzania i odmetanowania kopalń. Nadzór merytoryczny sprawował będzie Kierownik Zakładu Zwalczania Zagrożeń Gazowych Kopalni Doświadczalnej „Barbara” – dr hab. inż. Eugeniusz Krause, prof. GIG.

Program kursu

 • Mechanizm i przebieg wydzielania się metanu w górotworze. Wpływ systemów wentylacyjnych na przemieszczanie się stref metanowych.
 • Wyznaczanie parametrów warunkujących zastosowanie i prowadzenie odmetanowania – metanowość bezwzględna, metanowość kryterialna, efektywność odmetanowania.
 • Podstawowe przepisy dotyczące prowadzenia odmetanowania i ich zastosowanie w praktyce.
 • Kształtowanie się stref desorpcji metanu, wyznaczanie i obliczanie parametrów wydzielania się metanu w strefach odgazowania.
 • Model odmetanowania ścian – zależności graficzne i analityczne.
 • Sporządzanie bilansu ilościowego i jakościowego wydzielania się metanu w strefach odgazowań jako podstawy do projektowania otworów drenażowych.
 • Graficzny i analityczny projekt otworów drenażowych.
 • Techniki wiertnicze, uzbrojenie otworów podczas wiercenia i eksploatacji.
 • Prowadzenie pomiarów w sieci odmetanowania. Korekty projektów odmetanowania w zależności od warunków geologicznych, gazowych i górniczych oraz osiąganych parametrów odmetanowania.

Organizacja kursu

 • Kurs trwa 32 godziny wykładowe i obejmuje wykłady teoretyczne i warsztatowe.
 • Uczestnicy otrzymują stosowne zaświadczenie o ukończonym kursie po zaliczeniu projektu oraz materiały szkoleniowe i poczęstunek (kawa, herbata, catering).
 • Siedziba GIG znajduje się w centrum Katowic z dogodnym dojazdem oraz parkingiem.
 • Faktury wysyłamy do 7 dni po zakończonym kursie z 14 dniowym terminem płatności, nie wymagamy dokonywania przedpłat.
 • Termin  zostanie potwierdzony fax-em lub e-mailem do osób i firm uprzednio zgłoszonych po zebraniu co najmniej 12 osobowej grupy uczestników.
 • Istnieje możliwość realizacji szkolenia w siedzibie Państwa firmy po indywidualnym uzgodnieniu warunków realizacji.

Gwarancja jakości

 • Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania nr JBSI – 16/2/2023 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA
 • Akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych dla wybranych kursów – decyzja
  WE-KZ.546.1.5.2020 z dnia 16 lipca 2021 roku
 • Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00102/2006 z dnia 10.05.2006 r. zaktualizowany na 2023 r.

Termin

I półrocze 2024 r.

Kontakt

Maciej Kopiec
32-259-2604
mkopiec@gig.eu

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w stopce strony.

Termin

01 stycznia 24
Zapytaj o nowy termin

Koszt

1.800 PLN

REJESTRACJA

REJESTRACJA

Lokalizacja

Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
Kategoria
Skip to content